Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Görüşe Açılan TSE Standartları

Standart Adı

Son Görüş Bildirme Tarihi

TS ISO 8217 Petrol ürünleri - Yakıtlar (Sınıf F) - Denizcilik yakıtları - Özellikler 07.05.2021
tst 2020136991 Hafif silah mühimmatı,- Yivli-Setli Tüfek fişekleri - av, spor ve müsabakalar için 08.05.2021
tst 81 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Açık ağızlı anahtarlar 09.05.2021
tst 3794 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Yıldız ağızlı ve kombine anahtarlar için özellikler 10.05.2021
TS 736/T2 Sıcak su hazırlayıcılar (Boylerler) - Sıcak su, kaynar su veya buhar ile çalışan 13.05.2021
tkt 2021143356 Mekanik karıştırıcılı ve mekanik karıştırıcısız kartuşlar - Sıhhi tesisatlar için 15.05.2021
tst 9383 Kaymalı yataklar - İnce cidarlı metalik yarım yataklar - ?0,01* sınırının tayini 15.05.2021
TS 5068 Hidrolik akışkan gücü - Filtre elemanları - Eksenel baskı yükü deneyi metodu 15.05.2021
tkt 2021140806 Yapım işleri müteahhitlerinin sınıflandırılması ve yeterlilik kriterleri 19.05.2021
TS EN 14041 Boyalar epoksi reçine esaslı-Çelik yapılarda kullanılan 22.05.2021
tst 11915 Portakal nektarı 22.05.2021
tst 13510 Nar nektarı 22.05.2021
TS 12664-1/tst T3 Karayolu taşıtları yakıt sistemlerinin, sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) kullanımı için dönüşümünü yapan yerler - Genel kurallar 22.05.2021
TS 12664-2/tst T3 İş yerleri - Karayolu taşıtları yakıt sistemlerinin, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanımı için dönüşümünü yapan yerler için kurallar 22.05.2021
TS 13471 Çelik tank kaplamaları - Cam elyaf ve reçineden mamul - Parlayıcı yanıcı olan/yanıcı olmayan ve su kirletici sıvıların yer altı ve yerüstünde basınçsız olarak depolanmasında kullanılan tanklar için 24.05.2021
tst 431 Vidalar-Ahşap için 25.05.2021
TS 13693/tst T1 Antepfıstığı-Kırmızı Kabuklu 26.05.2021
TS 4265/tst T1 Dondurma-Süt esaslı 26.05.2021
TS 1019/tst T1 Pastörize süt 26.05.2021
TS EN ISO 5912 Kamp çadırları 29.05.2021
tst 2021141611 İZOLATÖR DEMİRLERİ İZOLATÖR DEMİRLERİ – ENERJİ NAKİL HATLARINDA İZOLATÖRLERDE KULLANILAN 29.05.2021
TS 5572 Borular - Poliedilen (PE) - Taşıma ve Depolama Kuralları 12.06.2021
tst 3661 Suda bor tayini için deney yöntemi 21.06.2021
TS 7896 Biber salçası 25.06.2021
tst ISO 23572 Petrol ürünleri - Yağlama gresleri - Greslerden numune alma 01.07.2021
TS 5605 Plastik kovalar 01.07.2021
tst 799 Alaturka hela taşları 01.07.2021
tst 8985 İş yerleri - Yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfakları için kurallar 05.07.2021

 

 

Basımı üzerinden 5 yıl geçmiş standartların gözden geçirilmesi

Sektörel bazda sınıflandırılmış Türk Standartları listesi:

https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632

Sistematik gözden geçirme oy formu https://statik.tse.org.tr/upload//tr/dosya/icerikyonetimi/4632/01122020135807-2.doc

Oy formunun listedeki faaliyet alanınız ile ilgili her standard için ayrı ayrı doldurularak görüşlerinizin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine 5 Mart 2021 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

 

Yürürlükten Kaldırılan TSE Standartları

 

7 Mayıs 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

Grup Adı : Mamul Gıdalar İhtisas Grubu

1. TS 9130 Doğal mineralli su

 

Grup Adı : TK27: Yangın Teknik Komitesi

2. TS EN 60695-1-30 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 1-30: Elektroteknik ürünlerin yangın tehlikesinin değerlendirilmesi için kılavuz - Ön eleme deneyi işlemi - Genel Kılavuz (IEC 60695-1-30:2008)

 

22 Nisan 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

15 Nisan 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

13 Nisan 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

12 Nisan 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

9 Nisan 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

6 Nisan 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

5 Nisan 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO 8140 Pnömatik akışkan gücü - Silindirler - 1000 kpa serisi-Piston kolu ucu çatalı - Bağlantı boyutları

 

Grup Adı : Otomotiv ve İnşaat Makinaları Özel Daimi Komitesi

1. TS 428 ISO 337 Karayolu taşıtları - 50’lik yarı römork beşinci tekerlek bağlantı pimi -Temel boyutlar ve bağlantı / birbiriyle değiştirilebilirlik boyutları
2. TS ISO 4872 Akustik-Dışarda kullanılması amaçlanan inşaat makina ve teçhizatından yayılan, hava ile taşınan gürültünün ölçülmesi-Gürültü sınırları ile uyumluluğunun tayin metodu

 

Grup Adı : Teknik Kurul

3. TS ISO 6512 Modüler koordinasyon konutlar için kat yükseklikleri ve hacim yükseklikleri

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO 1006 Yapı inşaası-Modüler yapılar-Temel yapı

 

18 Mart 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

17 Mart 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

15 Mart 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

12 Mart 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

Grup Adı : Tıbbi Cihazlar Özel Daimi Komitesi

1. TS ISO 13338 Gaz veya gaz karışımının doku yakıcılığının tayini

 

Grup Adı : Bilgi Teknolojileri ve İletişim İhtisas Grubu

1. TS EN ISO 19136 Coğrafi bilgi - Coğrafi işaretleme dili (gml)

 

4 Mart 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO 15501-1 Karayolu taşıtları - Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) yakıt sistemleri - Bölüm 1: Güvenlik özellikleri
2. TS ISO 4037-3 Doz ölçerlerve doz hızı ölçerlerinin kalibrasyonu ve foton enerjisinin fonksiyonu olarak tepkilerinin tayini için x ve gama referans radyasyonu - Bölüm 3: Alan ve kişisel doz ölçerlerin kalibrasyonu ve tepkilerinin enerji ve geliş açısının fonksiyonu olarak ölçülmesi
3. TS ISO/IEC 14496-22/Amd 1 Bilgi teknolojisi - Ses görüntü nesnelerinin kodlanması - Bölüm 22: Açık Yazı Tipi Formatı

 

Grup Adı : Petrokimya İhtisas Grubu

1. TS ISO 14663-2 Plastikler- Etilen/vinil alkol (evoh) kopolimeri kalıplama ve ekstrüzyon maddeleri- Bölüm 2: Deney parçalarının hazırlanması ve özelliklerinin tayini
2. TS ISO 14663-1 Plastikler- Etilen/vinil alkol (evoh) kopolimeri kalıplama ve ekstrüzyon maddeleri- Bölüm 1: Özelliklerin işaretlerle gösterilmesi sistemi ve esasları

 

1 Mart 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO 15382 Nükleer enerji - Radyokorunum - Harici maruziyet zayıf özellikli beta radyasyon, radyasyon delici için nükleer tesislerde radyasyon korunma izlenmesi için Prosedür

 

Grup Adı : Bilgi Teknolojileri ve İletişim İhtisas Grubu

1. TS ISO/IEC 15946-3 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Eliptik eğrileri temel alan şifreleme teknikleri - Bölüm 3 : Anahtar hazırlama
2. TS ISO/IEC 15946-2 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Eliptik eğrileri temel alan şifreleme teknikleri - Bölüm 2 : Sayısal imzalar

 

Grup Adı : TK15: Petrokimya Teknik Komitesi

1. TSE K 205 Kabarcıklı plakalar – Polistirenden – Yeşil çatı uygulamalarında kullanılan

 

20 Şubat 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

Grup Adı : Petrokimya İhtisas Grubu

1. TSE K 169 Plastik boru sistemleri - Bina içindeki soğuk ve sıcak atık suların atılmasında kullanılan - Mineral katkılı polipropilen (pp) malzemeden mamul - Ses geçirmeyen boruların, ekleme parçalarının ve sistemin özellikleri

 

Grup Adı : Teknik Kurul

2. TS ISO 21483 Işınlanmamış (U, Pu) O2 karışık oksit yakıt peletlerindeki plütonyumun nitrik asit içerisindeki çözünürlüğünün tayini

 

Grup Adı : Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi

1. TS ISO 3529-3 Vakum teknolojisi- Terimler ve tarifler- Bölüm 3: Vakum manometreleri

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO 12006-2 Bina inşaatı - İnşaat işleri ile ilgili bilgilerin organizasyonu - Bölüm 2: Sınıflandırmanın çerçevesi

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO/IEC 14763-1 Bilgi teknolojileri - Müşteri tesislerinde kablolamanın uygulanması ve işletilmesi - Bölüm 1: Yönetim
2. TS ISO/IEC 14763-1/Amd 1 Bilgi teknolojileri - Müşteri tesislerinde kablolamanın uygulanması ve işletilmesi - Bölüm 1: Yönetim - Tadil 1: Yönetim sınıfları

 

Grup Adı : Ulusal Teknik Onay Esas Belirleme Komisyonu

1. TSE-RD 011-Rev01.TSE STATİK ÇALIŞMAYA KATILMAYAN ASMOLEN EPS BLOKLAR İLE İLGİLİ ULUSAL TEKNİK ONAY REHBER DOKÜMANI

 

Grup Adı : TK-10: Kimya Teknik Komitesi

1. TSE K 296 Plastik temizlik kovaları – Çift bölmeli, presli

 

Grup Adı : Petrol İhtisas Grubu

1. TS 2834 EN 23015 Petrol ürünleri-Bulutlanma noktası tayini

 

Grup Adı : Teknik Kurul

2. TSE CEN/TS 15963 Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar - Kırılma dayanımı sıcaklığının çentikli numune üzerinde üç nokta eğilme deneyi ile belirlenmesi

 

Grup Adı : TK11:İzolasyon, Kaplama ve Yardımcı Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi

3. TSE CEN/TS 15963 Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar - Kırılma dayanımı sıcaklığının çentikli numune üzerinde üç nokta eğilme deneyi ile belirlenmesi

 

Grup Adı : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu

1. TS EN ISO 6926 Akustik - Ses güç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan referans ses kaynaklarının performansı ve kalibrasyonu için kurallar

 

Grup Adı : İnşaat İhtisas Grubu

1. TSE K 12 Pvc esaslı beton ve betonarme kalıp elemanları

 

Grup Adı : Tahribatsız Muayene Özel Daimi Komitesi

2. TS ISO 7004 Fotografçılık-Endüstriyel radyografik filim-X ve gama ıışınları ile pozlandığında ıso hızı ve ıso ortalama gradyanlarının tayini

 

Grup Adı : Milletlerarası Standardlar Özel Daimi Komitesi

3. TS ISO 9512 Sigaralar-Havalandırma tayini-Tarifler ve ölçüm prensipleri

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS EN ISO 12460-3 Ahşap esaslı levhalar - Formaldehit salımının belirlenmesi- Bölüm 3: Gaz analizi yöntemi

 

Grup Adı : Petrokimya İhtisas Grubu

1. TS 745 EN ISO 2398 Lastik hortumlar-Bez takviyeli, basınçlı hava hortumları-Özellikler

 

Grup Adı : MTC073: Kaynakçıklık [CEN/TC 121 (ISO/TC 44;SC3)]

1. EN ISO 25239-3:2011

 


Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA