Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ana Sayfa

FAALİYETLERİ

 

Mali İşler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak Birlik işlemlerinin, Birlik Mevzuatı, Birlik standartları, anlaşmalar, işlerin nitelik ve gerekleri , yasal zorunluluklari gözönünde bulundurularak muhasebeleşmesini sağlayan birimdir.

 

- Birimlerin gelir -gider bütçeleriyle ilgili teklifleri alıp incelemek, değerlendirmek, birleştirmek suretiyle gelir - gider bütçe tekliflerini hazırlayarak makama sunmak, bütçe uygulamalarını izlemek

- Hedeflere ulaşmak için gerekli mali planları yapmak

- Aylık mizanlar, mali tablolar ve dönem sonu bilançosunu hazırlayıp genel sekreter ve yönetim kurulunun onayına sunmak

- Genel kurul adına tobb hesaplarının denetimini yapan hesapları inceleme komisyonuna belirli periyodlarla tüm kayıtları ibraz etmek

- Kanuni süresi içinde gereken ödemeleri takip etmek

- Yapılan masraflar hakkında genel sekretere, başkan ve vekillerine, muhasip üyeye ve yönetim kuruluna bilgi vermek

- Personelin maaş, ikramiye, fazla mesai ve diğer ödemeleriniyapmak

- Tahsil, tediye ve mahsup fişlerini kontrol etmek

- Fiili giderlerin aylık-3 aylık-yıllık bazda takibi ve bütçenin fiili mukayesesini yapmak, sonuçları rapor haline getirmek

- Aylık ve 3 aylık faaliyet raporları hazırlamak

- Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmelerle ilgili avans ve kapama işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak

- Ürün borsalarının geliştirme projesi kapsamında dünya bankasından alınan kredi ile ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak.

 

AMAÇ

Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisindeki tüm çalışanları TOBB menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmektir.

 


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres TOBB - Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 /ANKARA
Telefon -
Faks -
E-posta muhasebe@tobb.org.tr
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA