Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

HAKKIMIZDA

 
» Avrupa Birliği müktesebatına Türk mevzuatının uyumu çalışmalarına özel sektörün katılımını koordine etmek.
» AB, Türkiye-AB İlişkileri konularda araştırmalar yapmak, rapor ve bilgi notları hazırlamak,
» AB’ye uyum sürecinde müzakere başlıkları ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
» AB ile ilgili konularda Odalar ve firmalar tarafından Birliğimize iletilecek bilgi taleplerini karşılamak,
» Birliğimiz AB Dokümantasyon Merkezini AB standartlarına uygun şekilde okuyucuların yararlanmasına hazır halde bulundurmak,
» EUROCHAMBRES ile TOBB ilişkilerini takip etmek; Birliğimizin EUROCHAMBRES çalışmalarına aktif katılımını koordine etmek,
» Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi sekretaryasını yürütmek, Komite toplantılarına ve hazırlık çalışmalarına iştirak etmek ve Komite’ye Birliğimiz temsilcilerinin katılımını koordine etmek,
» TOBB-Washington temsilciliğinin sekreterya görevini yürütmektedir,
» Mesleki eğitim konusunda ulusal düzeyde politikaların oluşturulması sürecinde ve AB’ye uyum için yürütülen çalışmalarda yer almak. Bu çerçevede, mesleki eğitimin özel sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde gelişmesi için çalışmalar yapmak, ilgili yönetişim mekanizmalarına aktif temsil ve katkı sağlamak, Odalarımızı bilgilendirmek ve çeşitli konularda görüşlerini almak, çeşitli hususlarda Birliğimiz görüşünü oluşturmak,
» TOBB’nin Brüksel Ofisi ile ilgili koordinasyon ve bilgi akışını sağlamak,
 
 


 
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA