Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ana Sayfa

FAALİYETLERİ

 

TOBB'un bankalarla, şirketlerle ve 3.şahıslarla ilgili nakit alış verişleri ile TOBB'un likit varlıklarının değerlendirilmesini sağlayan birimdir.

 

- Çalışılan bankalardan günlük olarak bakiyeleri almak ve odalar - borsalar tarafından yapılan havaleleri kontrol etmek

- Bankalardaki çek ve senetlerin gününde tahsilatının yapılmasını sağlamak, tahsilatı yapılan çek ve senetlerin TOBB banka hesaplarına geçirmek ve muhasebe kayıtlarının yapılmasını sağlamak. karşılıksız çıkan çek ve senetlerin takibini yapmak ve tahsili için ilgili bölüme iletmek

- Günlük olarak bankalardaki hesapları gösteren raporları hazırlamak ve rapora göre, repo,vadeli hesap işlemlerini ve nakit akış planlamasını yapmak

- Muhasebeden bildirilen ödemeleri takip etmek ve ödemelerin zamanında gerçekleşmesini sağlamak üzere bankalara talimat vermek.

- Nakdi ve gayrinakdi kredi limitlerini bankalarla mutabakat sağlamak suretiyle kontrol etmek ve muhasebeştirilmesini sağlamak

- Ay sonlarında bankalardan ekstreler temin etmek suretiyle bankalarla mutabakat sağlamak

- Gerektiğinde kredi talebi için üst yönetime teklifte bulunmak

- Merkezde ki kasa için gerekli olan nakit ihtiyacı doğrultusunda çek kesmek ve bankalara talimat yazmak.

- Borç - alacak tablosu hazırlayarak,periyodik olarak şirketlere ve 3.şahıslara sözleşmelere ve satınalma koşullarına göre ödeme yapmak

- Aylık olarak çek ve senet portföyünden sayım yapmak hata varsa ilgili bölüme bildirmek

- Şirketlere, bankalara yada 3.şahıslara ciro edilen çeklerin ekinde bordroları ile birlikte kontrolünü yapmak ve teslimatını sağlamak

- Bankadaki çek ve senetlerin tahsil olanlarla protesto olanlarının muhasebe kayıtlarının yapılmasını sağlamak ve protesto olanların odaların/borsaların cari hesaplarına girişinin yapılması ve takip edilmesi için ilgili bölüme gönderilmesini sağlamak

- TOBB'un 3.kişilerle yaptığı sözleşmeleri ve protokolleri finans açısından kontrol etmek

- Nakit mevcutlarını azami ölçüde verimli kılmak

 

AMAÇ

TOBB'un nakit mevcutlarının azami ölçüde verimli kılınması amacıyla bankalar - şirketler ve 3.kişilerle olan finans ilişkilerinin düzenlenmesi, sürdürülmesidir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres TOBB - Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 /ANKARA
Telefon -
Faks -
E-posta finans@tobb.org.tr
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA