Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Dolaşım ve Menşe Belgeleri

DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ


İhracatçılarımızın kullandıkları tüm Dolaşım ve Menşe Belgelerinin uluslararası kurallara göre basım ve Odalara dağıtım yetkisi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Birliğimize verilmiştir. Söz konusu kanunun 56 ncı maddesi (y) fıkrasında, “Uluslararası anlaşmalar gereği, elektronik ortam dahil TIR ve ATA karneleri, menşe şahadetnameleri, dolaşım belge ve sertifikalarının basımı, dağıtımı ve uygulamalarına ilişkin hizmetler ile EAN-UCC çizgi kod sistemine ilişkin çalışmalar yürütmek” hükmü yer almaktadır. Bu maddeye istinaden Birliğimiz, ihracatta kullanılan tüm Dolaşım ve Menşe Belgelerinin basım işlerini yürütmekte ve Odalara dağıtımını gerçekleştirmektedir.

 

Aynı kanunun 26 ncı Maddesinin (o) fıkrasında, “TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeler” Odalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler olarak belirtilmiştir. Bu maddeye istinaden dolaşım ve menşe belgelerinin firmalara satışı ve onayı, Odalarımız tarafından yapılmaktadır.

 

A.TR Dolaşım Belgesi satışı ve onayı için yetkilendirilmiş 184 Oda, Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM A) satışı ve onayı için ise, yetkilendirilmiş 82 Oda bulunmaktadır. Diğer belgelerin satış ve onay işlemleri yurt çapında 252 Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilmektedir.


Birliğimiz tarafından basımı ve dağıtımı, Odalarımız tarafından satışı ve onayı yapılan söz konusu belgeler ait bilgiler, her belge için hazırlanan sayfalarda verilmiştir.

 


- A.TR Dolaşım Belgesi

 

- EUR.1 Dolaşım Belgesi

 

- EUR-MED Dolaşım Belgesi

 

- Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)

 

- Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM A)

 

IPA Türk Malı Belgesi

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA