Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Kurullar

 • İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu

  Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023’e yönelik ülkemizin stratejik hedefi, dünya mal ticaretinden aldığımız payın artırılarak ihracatımızın 500 milyar dolara çıkarılmasıdır.

   

  Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık Yatırım Ajansı, TÜBİTAK’la birlikte, TOBB ve TİM başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın da içinde yer aldığı bir “İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur. Kurul çalışmalarını Ekonomi Bakanı başkanlığında yürütmektedir.

   

  Bu kurulun temel işlevi; üretim potansiyelimizin ihracata dönük olarak değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi için ortak politikalar geliştirilmesi olarak öngörülmüştür. • Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu

  29/06/2010 tarihli ve 27626 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” gereği Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda “Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu” kurulmuş olup, Birliğimiz, diğer ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile birlikte söz konusu Kurulda daimi üye olarak yer almaktadır.

   

  Kurul, uygulamada ortaya çıkan sorunların, ihtiyaçların, mevcut veya olabilecek talep ve önerilerin görüşülerek, bu sorunlara yerinde çözüm önerilerinin üretilebilmesini, bu öneri ve değerlendirmelerin konuyla ilgili düzenleme yapma yetkisine sahip olan Ekonomi Bakanlığı’na sunulabilmesini teminen kurulmuştur. Kurul çalışmalarını Ekonomi Bakanlığı başkanlığında yürütmektedir. • Pazara Giriş Komitesi

  Dünya Ekonomisin büyük bir krizden geçtiği, Dünya ticaretinin daraldığı ve ülkelerin çeşitli korumacı politikalara yönelmeye başladığı günümüzde mevcut ihraç pazarlarımızdaki Pazar payımızın korunması ve ihracatçılarımıza alternatif pazarlara giriş imkanı sunulması özel önem kazanmıştır.

   

  İhracatçılarımızın pazarlar hakkında doğru ve zamanında bilgilendirilmesi, pazara giriş faaliyetlerinin daha yoğun ve etkin hale getirilmesi her zamankinden daha gerekli hale gelmiştir. Bu kapsamda yeni bir yaklaşım geliştirilmiş ve bu yaklaşıma uygun yeni bir yapılanmaya gidilmiştir.

   

  Bu amaçla, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Pazara Giriş Projesi “Enformasyon” ve “Aksiyon” olmak üzere iki ayrı bileşenden oluşmaktadır. “Aksiyon” bölümünde üst düzey karar alma mercii olan “Pazara Giriş Komitesi”’nin başkanlığı Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı tarafından yürütülmektedir. Pazara Giriş Komitesinin altında ise iki ayrı Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Bu gruplardan ilkinin başkanlığı İhracat Genel Müdürü, sekretaryası İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu” dur. Pazara Giriş Komitesi altında görev yapan çalışma gruplarından diğeri olan ve başkanlığı Anlaşmalar Genel Müdürü, sekretaryası Anlaşmalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu”dur.

   

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA