Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Müdürlük Hakkında

TANIM

 

Birliğimiz, yurt içinde düzenlenecek fuarlar ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan işlemler konusunda, 01.06.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa istinaden, yetkilendirilmiş bulunmaktadır. Söz konusu işlemleri yürütmek üzere Birliğimizce, Ticaret ve TIR Daire Başkanlığı'na bağlı olarak "Fuarlar Müdürlüğü" ihdas edilmiştir. Müdürlük 2010 yılından bu yana Oda-Borsalar, Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

AMAÇ

Fuarlar Müdürlüğü'nün amacı, ülkemiz fuarcılık sektörünün ülke ve sektör genel menfaatlerine uygun biçimde geliştirilmesi, sektörün küresel standartlara ulaştırılması ve bu kapsamda fuar etkinliklerinin uygun alanlarda bir program dahilinde yetkin şirketler tarafından düzenlenmesini sağlamaktır.

GÖREVLER

» Yıl içerisinde, düzenleyiciler tarafından yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan fuarlara ilişkin gerekli bilgilerin yer aldığı Fuar Takvimini hazırlamak, ekleme, değişiklik ve iptal başvuruları ile fuar şirketlerinin yetki belgesi başvurularını değerlendirmek,


» Yurt içinde düzenlenen fuarlara ilişkin, düzenleyiciler tarafından hazırlanan raporları incelemek ve bu incelemeler sonucunda elde edilen verileri raporlamak,


» Birlik tarafından verilen fuar yardımlarının koordinasyonunu sağlamak,

» Yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenmekte olan ulusal ve uluslararası nitelikteki fuarları izlemek ve ilgililere duyurmak,

» Dünyada düzenlenen sergi ve fuarlar ile ilgili yayınların yabancı kaynaklardan Türkçe'ye çevrilerek yayımlanmasını sağlamak,

» Ülkemiz fuarcılık sektörünün gelişimini ve ülke ekonomisine katkısını izlemek ve bu kapsamda uygulanması gereken politikalar konusunda öngörülerde bulunmak,

» Dünya fuarcılık sektöründe meydana gelen değişiklikleri ve gelişmeleri izlemek ve raporlamak.

 

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA