Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

5. TOBB’un Dahil Olduğu Projeler

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) Kapsamında Türkiye'nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile Endüstriyel Emisyonlar Direktifi’nin uygulanması yoluyla endüstriyel kirliliğin entegre yönetimi ile insan sağlığını ve çevreyi korumak ve Türkiye’de EKÖK yaklaşımının EED (Endüstriyel Emisyonlar Direktifi) Doğrultusunda etkin bir şekilde uygulanması için yetkili makamların teknik ve kurumsal kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Birliğimiz konuyu yakından takip etmekte, toplantılara ilgili sektörlerin temsilcilerinin de katılması sağlanmaktadır.

 

İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eğitim Projesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile, İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) üyesi kuruluşlar için iklim değişikliğine uyum konusunda eğitim programları düzenlenerek bu konuda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İDHYKK üyesi olan Birliğimizden de eğitimlere katılım sağlanmıştır.

 

Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi İçin Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü proje ile, Türkiye'nin 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası'na sunmuş olduğu Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı'nın güncellenmesi ve bu çerçevede belirlenen azaltım ve uyum hedefleri için gerekli sektörel maliyet analizlerin yapılması amaçlanmaktadır. Birliğimiz konuyu yakından takip etmekte, toplantılara ilgili sektörlerin temsilcilerinin de katılması sağlanmakta, raporlara görüş verilmektedir.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA