Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Görüş Verilen Mevzuatlar

Bakanlıklar tarafından hazırlanan çevre ile ilgili mevzuat taslaklarına, oda/borsalarımız ve sektör meclislerimizden gelen öneriler doğrultusunda görüş bildirilmektedir.

2021 yılı içinde görüş verilen taslaklar:

 • Çevre Denetim Yönetmeliği Taslağı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 • Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmelik Taslağı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 • Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 • Çevre, İzin ve Lisans Yönetmeliği Taslağı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi (Ticaret Bakanlığı)
 • Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 • Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi İçin Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi 4. Ara Rapor (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 • Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 • EKÖK-METAL Projesi MET Referans Belgeleri (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 • Florlu Sera Gazlarına İlişkin Tebliğ Taslağı
 • Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği ve Ek-7 revizyon
 • DIES Projesi MET Referans Dokümanları
 • AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Taslağı Geri Bildirim Süreci
 • Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi İçin Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi kapsamında çevrimiçi veri toplama sistemi
 • Türkiye Çevre Etiket Sistemi Ürün/Hizmet Kategorisi Belirleme S üreci
 • Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı Taslağı

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA