Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Bilgi Köşesi

​2 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği 6 Mayıs 2011 tarihli ve 27926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar 30 Nisan 2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

​6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı I. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Metni

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)


Gümrük Genel Tebliği (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) (Seri No:1)


Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genelgesi 2011-29


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/6111rehber.pdf

 

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA