Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ufuk2020 KOBİ Alanı Ulusal İrtibat Noktası

 

Ufuk2020 çalışmaları kapsamında KOBİ Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Müdürlüğü, KOBİ ve finansmana erişim alanlarında TÜBİTAK tarafından Ulusal İrtibat Noktası (UİN) olarak belirlenmiştir.

Ufuk2020’ye ilişkin Ulusal İrtibat Noktalarının listelendiği Avrupa Komisyonu’nun resmi sayfasına https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp adresinden erişilebilmektedir.

 

Ufuk2020 Nedir?

Ulusal Koordinasyonunu TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı'nın sağladığı ve 2014-2020 yıllarını kapsayan Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı, Ufuk2020 (Horizon 2020) Avrupa’da dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesi, üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması ve AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulmasını sağlamaktadır. Ufuk2020 kapsamında sağlık, enerji, ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, ileri imalat teknolojileri, gıda, biyoteknoloji, güvenlik, sosyal bilimler alanlarında Avrupa Komisyonu’nun hibe desteği sağladığı projeler desteklenmektedir.

 

Ufuk2020 Programı Çerçevesinde KOBİ’lere yönelik bulunan destekler:

 

• Hızlandırıcı Programı

 • Yenilikçi ürünler, hizmetler ve iş modelleri geliştirmeyi hedefleyen inovatif fikirlere sahip, yüksek potansiyelli KOBİ’leri desteklemeyi amaçlayan Ufuk2020 Programıdır.
 • Program kapsamında projelere 2,5 Milyon Avro’ya kadar hibe verilmekte; ayrıca 15 Milyon Avro’ya kadar girişim sermayesi alma imkânı da sağlanabilmektedir.
 • Programa başvurmak için en önemli koşul, projeye konu inovasyonun prototip aşamasına gelmiş olmasıdır.
 • Detaylı Bilgi için TÜBİTAK tarafından hazırlanan bilgi notunu indirebilirsiniz.

 

• Yeniliğe Hızlı Erişim Programı

 • Yeniliğe Hızlı Erişim programı kapsamında ekonomik büyümeyi hızlandırabilecek yenilikçi ürünler, hizmetler ve iş modelleri geliştirmeyi ve piyasaya sürmeyi hedefleyen konsorsiyumları desteklemeyi amaçlayan Ufuk2020 programıdır.
 • Programın amacı, ileri seviye inovasyonların pazara erişimini sağlayacak desteği sunmaktır. Programa başvurmak için en önemli koşul projeye konu inovasyonun en az TRL6 seviyesine (prototip aşamasına) gelmiş olması ve proje sonunda inovasyonun TRL8 seviyesine çıkmasının hedeflenmesi gerekmektedir.
 • Programa başvuracak konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk2020 katılımcı ülkesinden az 3, en fazla 5 ortaklı bir yapıda olması gerekmektedir.
 • Detaylı Bilgi için TÜBİTAK tarafından hazırlanan bilgi notunu indirebilirsiniz.

 

• Ufuk2020 Destek ve Ödülleri

 • TÜBİTAK tarafından ülkemizde yürütülen ve koordine edilen uluslararası işbirliği programlarına katılımlarını özendirmek ve bu yolla, ülkemizin uluslararası işbirliği programlarından en yüksek düzeyde faydalanmasını sağlamak amacıyla “TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları” oluşturulmuştur.
 • Bu kapsamda Türkiye’den gerçekleştirilecek başvuru sayısının artırılması, projelerde koordinatör veya proje ortağı olarak yer almayı planlayan kuruluşlarda görev yapan ve Türkiye’de ikamet eden kişilerin program hakkında bilgi edinmesi, farkındalıklarının arttırılması, diğer ülkelerdeki aktörler ile tanışarak konsorsiyum oluşturma veya halihazırda var olan konsorsiyumlara dahil olarak Ufuk2020 Programı’na proje sunmasına yönelik seyahat destekleri, bireysel projelerde başarıyı artırmak için ön değerlendirme ve eğitim destekleri ile Türkiye’den aktörlerin oluşturulacak proje konsorsiyumlarında lider olarak yer almalarını teşvik etmek; Türkiye’den koordinatör adayları tarafından sunulacak proje önerilerinin kalitesini yükseltmek amacıyla Türk aktörlere eğitim, proje yazma, ön değerlendirme, seyahat ve organizasyon gerçekleştirme hususlarında destek paketi sunulmaktadır.
 • Ayrıca, nitelikli bilim insanı ve araştırmacıların ülkemizde kalarak proje sunmalarının sağlanması ve bu yolla ülkemize yurtdışı kaynaklı daha fazla Ar-Ge fonunun girişinin teşvik edilmesi amacıyla eşik üstü ve başarı ödülleri verilmektedir.
 • Detaylı Bilgi için TÜBİTAK tarafından hazırlanan bilgi notunu indirebilirsiniz.
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA