Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Hakkımızda

egitim-kitaplar.jpgEğitim ve Kalite Müdürlüğü; Türk özel sektörünün en büyük yasal temsilcisi olan Birliğimizin eğitim ve Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütmektedir.

Birim tarafından Birlik personeli ve Oda/Borsa personelinin yanı sıra yerli ve yabancı heyetler için de farklı eğitim programları tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Birliğimize yeni katılan personelin çalışma ortamına kısa sürede uyum sağlaması amacıyla oryantasyon eğitimleri yapılmakta; diğer personelin ise ihtiyaçlar doğrultusunda Birliğimiz veya diğer kurumlarca düzenlenen eğitim programlarına katılımı sağlanmaktadır. Benzeri programlar, mevzuat kapsamında uygulama birliğini sağlamak amacıyla Oda/Borsa Genel Sekreter ve personeli için de düzenlenmektedir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETÜ SEM) bu eğitimlerde en önemli hizmet tedarikçimiz ve dış paydaşımızdır. Birliğimizde eğitim alması uygun görülen, Birlik veya Oda/Borsa mensubu olmayan yerli veya yabancı heyetlere (yabancı stajerler dahil) ise TOBB’un örgüt, hizmet ve faaliyetleri tanıtılmakta, ayrıca beklenti ve ihtiyaçlara göre yoğun eğitimler verilmektedir.

Birimimiz ikinci olarak, tüm Birlik personelinin aktif katılımı ve değerli katkıları ile Kalite Yönetim Sistemini yürütmektedir. İlk kez 1998 yılında almaya hak kazanılan ISO 9001 Belgemiz son olarak,10-11/4/2018 tarihlerinde TSE denetçilerince yapılan “Belge Yenileme(Geçiş) Tetkiki” sonucunda Birliğimiz ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda, tetkik öncesinde tüm birimlerde iç tetkik yapılmasının yanı sıra tüm Birlik personelinin gruplar halinde Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri alması sağlanmaktadır.
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA