Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

81 İle 81 Akademik Danışman Projesi

AKADEMİK DANIŞMANLAR


Türkiye’de yerel ve bölgesel ölçekte doğru politikaların tasarlanması için Odalarımız ve Borsalarımıza önemli bir rol düşmektedir. Türkiye ekonomisinin hedefine ulaşabilmesi için hem iş dünyamızın talep ve ihtiyacının yakından takip edilmesi, hem de yerel kalkınma gündeminin sağlıklı biçimde tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin tamamında örgütlü olan Odalarınız ve Borsalarımızın yerelde veri ve bilgi üreterek strateji oluşturma kapasitelerini geliştirmeleri, Türkiye’deki önemli bir eksikliğin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Yerelden veri toplayan olan Odalarımız ve Borsalarımız, bu süreçte üyeleri ile daha yakın temas kurmakta, illerde ve sektörlerde yaşanan sorunları ve üyelerin beklentilerini ortaya çıkarabilmektedir. Birliğimizdeki akreditasyon sürecinde üyelerine verdikleri hizmet kalitesini artıran Oda ve Borsalarımız, illerde alınacak kararlarda inisiyatif kullanabilmekte, aynı zamanda yerel politikalar üreterek ekonomik kalkınmada da söz sahibi olabilmektedir.


Odalarımız ve Borsalarımızın kurumsal kapasitelerini ve yerel veri üretim kapasitelilerinin inşasına katkı verecek olan Akademik Danışmanlarımız ildeki (ilçeler dahil) tüm Oda ve Borsalarımızın Yönetim Kurulu Başkanlarının mutabakata varması sonucu belirlenebilmektedir. Akademik Danışmanlardan istenen kriterler ilin sosyo-ekonomik yapısı, ildeki Oda ve Borsa sayısı, ildeki üniversite ve öğretim üyesi sayısı dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA