Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ticaret Sicili Müdürlükleri

Türk Ticaret Kanunu’nun 26 ncı maddesi hükmü gereğince Ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası bulunan yerlerde bir ticaret sicili müdürlüğü kurulmaktadır. Aynı kanunun 42 nci maddesinde ise Her tacirin ticari işletmesini açtığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecbur olduğu belirtilmektedir.

 

Yurt sathında faaliyet göstermekte olan 238 ticaret sicili müdürlüğünün bilgilerini görüntüleyebilmek için tıklayınız.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA