Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Müdürlük Hakkında


Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 18.05.2004 tarihli 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56/m maddesi kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tatil günleri dışında her gün Ankara’da çıkarılmaktadır. Gazete’de, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ticaret siciline tescili zorunlu kıldığı hususlara ilişkin olarak emrettiği ilanlar; mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar ile özel duyuru mahiyetini taşıyan (bilânço, genel kurula çağrı, rüçhan hakları vb.) ilanlar yayımlanmaktadır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü’nün temel görevleri şu şekildedir:

a. 21.02.1957 tarihinden itibaren yayımlanmakta olan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin resmi tatiller hariç hafta içi her gün basılmasını;
b. Basılan gazetelerin ilgili şahıs ve kurumların adreslerine özel kurye veya posta kanalıyla ulaşmasını; 
c. 01.10.2003 tarihinden itibaren yayımlanan Gazetenin elektronik görüntüsünün her gün internet ortamına aktarılmasını;
d. Kamu ile özel gerçek ve tüzel kişilerce talep edilen Gazetenin eski nüshalarının tasdikli suretlerinin sunulmasını; 
e. Gazetede yayımlanan ilanlarda yer alan bilgilerin dikkate alınması suretiyle hazırlanan “Açılan-Kapanan Ticari İşletme İstatistikleri”nin her ay düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamaktır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde toplam 31 personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Müdürlüğümüz personeli
1. İlgililerince elden teslim edilen ya da posta aracılığıyla gönderilen ilanları bilgisayar sistemine kaydetmekte, 
2. Her gün basılan Gazetedeki bilgilerin kontrol işlemini yapmakta, 
3. Gazetede hatalı basılan ilanların düzeltilmesini sağlamakta, 
4. Müdürlüğümüze kamu veya özel kişilerce iletilen yazılara cevap vermekte, 
5. Gazetede yer alan ticaret sicili bilgilerinin doğru ve düzgün bir şekilde elektronik ortama aktarılmasının kontrolünü yapmakta, 
6. Ticari işletmelerle ilgili konularda hukuki çalışmalarda ve bilgi sunumunda bulunmakta, 
7. Telefon aracılığıyla ilanlarının yayım bilgisini talep edilen ilan sahiplerine telefon destek hizmeti sunmakta
8. E-posta aracılığıyla ilgililere tescil ve ilan prosedürleri hakkında bilgi verilmektedir.

Müdürlüğümüze 2014 yılında ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odaları bünyesinde faaliyet gösteren 238 adet ticaret sicili müdürlüğünden, mahkemeler ve ilgili resmi makamlardan Gazetede yayınlanmak üzere ayda ortalama 73.735 adet, günde ortalama 3.522 adet olmak üzere toplam 883.977 adet ilan gönderilmiştir. Bu ilanlar, günde ortalama 958 sayfadan oluşan Gazetede yayımlanarak ilgililerin adreslerine kargo, özel dağıtım ve PTT kanalı ile iletilmiştir.
Hizmet alıcılarımız tarafından Gazetede yayımlanan ilanlar, tescil, yayım işlemleri ve mevzuat ile ilgili sorulara ilişkin yıllık ortalama 65.000 adet telefon destek hizmeti verilmiş ve ayrıca Müdürlüğümüzün elektronik posta adresine (ttsgmd@tobb.org.tr) gönderilen 2.314 elektronik postaya aynı gün içerisinde cevap verilmiştir.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinde on günlük bir azami süre tanımış olmasına ve ilan sayısının her geçen yıl artış göstermesine rağmen teknolojinin sağlamış olduğu imkânlar kullanılarak yayım süresi iki iş gününe kadar indirilmiştir.

Araya resmi tatil girmemesi durumunda gelen Müdürlüğümüze gelen ilanların yayım günleri şu şekildedir:

 

Müracaat Gün Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Yayım Günü Çarşamba Perşembe Cuma Pazartesi Salı

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA