Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yerli Malı Belgesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35),13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları”  ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


“Yerli Malı Belgesi” Birliğimizce hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup isteklilere verilir. Bu uygulamayı  oda ve borsalarımız http://ymb.tobb.org.tr  üzerinden ulaşabilirler.


Yerli Malı Belgesi almak isteyenler aşağıdaki  4, 5 ve 6 ncı  maddelerdeki belgeleri indirip Uygulama Esasları dikkate alınarak doldurduktan sonra üyesi oldukları oda veya borsaya başvurmalıdır.

 


1) Yerli Malı Tebliği

2) TOBB Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları

3) Yerli Malı Belgesi Hakkında Sık Sorulan Sorular

4) Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi

5) Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname

6) Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

7) Yerli Malı Belgesi Formu

8) KİK Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi

9) Eurostat  teknoloji sınıflamaları listesi

10) CPV-CPA Dönüşüm Listesi

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA