Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mevzuat Bülteni

MEVZUAT BÜLTENİ  (*)            09/03/2005
 
İLGİLİ MEVZUATIN ADI : Ürün İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI           :  9/3/ 2005 tarihli 25750 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU    :
Bu Yönetmelikle; yürürlükteki standartlara göre tasnif edilmiş ürünlerin gerek fiziki, gerekse ürünü temsilen lisanslı depo işletmelerince çıkarılan ürün senetleri ile alivre sözleşmelerin ticaretini güven, serbest rekabet ve istikrar içinde yürütmek üzere, ürün ihtisas borsalarını n kuruluş, organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısı, faaliyet, denetim, üyelik ile temsilci ve delege görevlendirmelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
 
 
 
(*) Hukuk Müşavirliği tarafından günlük olarak hazırlanan bu bülten, Resmi Gazete'de yayımlanan, Birliğimizi ve camiamızı ilgilendiren Yasa, Tüzük, Yönetmelik gibi önemli hukuki düzenlemeleri içermektedir.
 
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA