Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mevzuat Bülteni

22.5.2006
 
 İLGİLİ MEVZUATIN ADI : 5502 Sayılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
 DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI           :  20 Mayıs 2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
 DÜZENLEME KONUSU    :
Bu Kanunla, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esaslar düzenlenmiş; kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur.
 
Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmek amacı ile kurulan bu kuruma ilişkin 5502 sayılı Kanunun tam metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
(*) Hukuk Müşavirliği tarafyndan günlük olarak hazyrlanan bu bülten, Resmi Gazete'de yayymlanan, Birliğimizi ve camiamızı ilgilendiren Yasa, Tüzük, Yönetmelik gibi önemli hukuki düzenlemeleri içermektedir.
 
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA