Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mevzuat Bülteni

14.2.2006
 
İLGİLİ MEVZUATIN ADI : Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (Sıra No: 1)
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI           :  14/2/ 2006 tarih 26080 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU    :
“Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 31/10/2005 tarih ve 2005/9585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 22 nci maddesinde “Kurum ve kuruluşlarca uygulanacak bilgiye erişim ücret tarifesi Maliye Bakanlığınca belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde belirlenen “Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi” ile söz konusu tarifenin uygulanma esas ve usulleri bu Tebliğ ile belirlenmiş, ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
Bu Tebliğ ve eki “Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi”, 1/3/2006 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
 
 
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA