Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Görev tanımı

 • Bilgilendirme ve danışmanlık
  • Oda ve Borsalarımızın üyelerinin dışa açılmaları sürecinde, eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.
  • AB kaynaklarından sağlanan hibelerle Türkiye-AB İş Merkezleri (ABİGEM) ve KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi (KUYAP) gibi projelerle işletmelerin rekabet gücüne katkı sağlayacak projeler geliştirip uyguluyoruz.
  • Türkiye-AB ilişkileri konusunda ülke genelinde bilgi sağlayan “AB Bilgi Merkezleri Projesi”ni koordine ediyoruz.

Yasa ile Birliğimize verilen görev doğrultusunda dolaşım ve menşe belgelerinin basım ve uygulama hizmetlerinin sağlanması,

 

İhracatçılarımızın kullandıkları tüm Dolaşım ve Menşe Belgelerinin uluslararası kurallara göre basımı ve Odalara dağıtımı ile uygulama hizmetleri Birliğimizce yapılmaktadır. 

 • İşletmelerimizin dışa açılma sürecine katkı
  • Yurtdışındaki muhataplarımız ile “İkili Oda Forumu” tesis edilerek işletmelerimizin yurt dışına açılma ve yurt dışında rekabetçi olma süreçlerine katkı sağlıyoruz.  
  • TOBB2B uygulaması ile üyelerimiz olan işletmelere yabancı ülke işletmeleri ile elektronik ortamda eleştirme platformu sunuyoruz.
  • Yabancı ülkelerdeki muhataplarımızla yurt dışına ve ülkemize heyet ziyaretleri, iş forumları ve iş görüşmeleri düzenliyoruz.
 • Oda ve Borsalarımızın Hizmet Kapasitelerinin gelişimine katkı
  • AB kaynaklarından sağlanan hibelerle, Türkiye-AB İş Diyaloğu Projesi benzeri projelerle Oda ve Borsalarımızın hizmet kapasitesinin gelişimine destek sağlıyoruz.
  • AB kaynaklarından sağlanan hibelerle, Mahir Eller Projesi kapsamımda Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyelerin ve Ülkemiz Vatandaşlarının mesleki becerilerinin belirlenmesi ve istihdamının teşvik edilmesi sürecinde Odalarımızın söz sahibi olmasına katkı sağlıyoruz. 
 • Yurt içi ve yurt dışı temsil
  • Türkiye’de kamu kurumlarıyla ilişkilerde, “çatı örgütü” olarak, iş dünyasının hak, hukuk ve menfaatlerini temsil ediyoruz. 
  • Oda ve Borsalarımızı küresel ve bölgesel düzeydeki “Çatı” niteliğindeki Oda örgütlerinde temsil ediyoruz.
  • TOBB olarak üyesi olduğumuz ve uluslararası iş örgütlerinin karar mercilerinde yer alıyoruz.
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA