Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mevzuat Bülteni

30.09.2012
MEVZUATIN KONUSU
----------------------------------------------------
29.08.2012
MEVZUATIN KONUSU
 
----------------------------------------------------
29.08.2012
MEVZUATIN KONUSU
----------------------------------------------------
02.07.2012
MEVZUATIN KONUSU :
1. TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE
UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR KANUN,
 
2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
DÜZENLEME YERİ,TARİH VE SAYISI  :  30 Haziran 2012  tarih ve 28339   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

1. Kanunun tam metni ektedir.
2. Kanunun tam metni ektedir.

----------------------------------------------- 
16.11.2011
MEVZUATIN KONUSU      : Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu uyarınca yayımlanan yönetmeliklerde değişiklik
DÜZENLEME KONUSU : 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu uyarınca yayımlanan 7 adet yönetmelikte değişiklik yapılmış ve Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.

—  Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği
—  Fındık Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Lisanslı Depoculuk Tazmim Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Zeytinyağı Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Süre sonu 1 Ocak 2012 günüdür.
 
-------------------------------------------------
MEVZUATIN KONUSU      : 11 adet Kanun Hükmünde Kararname

DÜZENLEME KONUSU : Bakanlıklar  ve bazı kurumların kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler
11 adet Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlıklar  ve bazı kurumların kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

2 Kasım 2011 Tarihli ve 28103 Sayılı Resmî Gazete

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
KHK/656      Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK/657     Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
KHK/658      Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK/659     Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
KHK/660       Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2 Kasım 2011 Tarihli ve 28103 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
KHK/661     Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
KHK/662     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
KHK/663     Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK/664     Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK/665     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
KHK/666     Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname                                                                      

Süre sonu 1 Ocak 2012 günüdür.
-------------------------------------------------
15.8.2011

İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar
TARİH VE SAYISI  :   30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU : Kararname eki "6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar" ile 6111 sayılı Kanunun İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru süreleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 
Süre sonu 30 Eylül 2011 Cuma günüdür.

-------------------------------------------------
9.6.2011

İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
KHK/633    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK/634    Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK/635    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK/636    Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK/637    Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK/638    Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK/639    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK/640    Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK/641    Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK/642    Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK/643    3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 8 Haziran 2011  tarih ve 27958   sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Söz konusu Kararnameler ile Bakanlıkların kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına  ilişkin düzenlemeler yapılmış olup; Oda-Borsalar ve Birliğimizi ilgilendiren 640 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile diğer KHK’lara ilişkin düzenlemeler, seçimlerden sonra ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihten itibaren uygulanacaktır.

640 ve 643 sayılı KHK’lara ilişkin tam metinler ek 1 ve ek 2 'de bilgilerinize sunulmuştur.
 
 


-------------------------------------------------
4.4.2011

İLGİLİ MEVZUATIN ADI : AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 2 Nisan 2011  tarih ve 27893   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup; tam metini ekte bilgilerinize sunulmuştur. 
 


-------------------------------------------------
 
 
14.3.2011

İLGİLİ MEVZUATIN ADI : TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 12 Mart 2011  tarih ve 27872   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup; tam metini ekte bilgilerinize sunulmuştur. 
 


-------------------------------------------------
 
 
14.3.2011

İLGİLİ MEVZUATIN ADI : BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 12 Mart 2011  tarih ve 27872   (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Tebliğin tam metini ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 

-------------------------------------------------
 
7.3.2011

İLGİLİ MEVZUATIN ADI : KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 7 Mart 2011  tarih ve 27867   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Yönetmeliğin tam metini ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 

-------------------------------------------------
 
6.3.2011

İLGİLİ MEVZUATIN ADI : MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 6 Mart 2011  tarih ve 27866   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Yönetmeliğin tam metini ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 

-------------------------------------------------
 
5.3.2011

İLGİLİ MEVZUATIN ADI : ETİKET, TARİFE VE FİYAT LİSTELERİ YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 5 Mart 2011  tarih ve 27865   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Yönetmeliğin tam metini ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 

-------------------------------------------------
 
14.2.2011

İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
6102     Türk Ticaret Kanunu
6103     Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 14 Şubat 2011  tarih ve 27846   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU :
KANUNLAR
6102     Türk Ticaret Kanunu
6103     Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Söz konusu Kanunların tam metinleri yukarıda ilgili kanun isimlerine verilen linklerle bilgilerinize sunulmuştur.
 

-------------------------------------------------
 
4.2.2011

İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
6098   Türk Borçlar Kanunu, 6100   Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 6101   Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 4 Şubat 2011  tarih ve 27836   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU :
KANUNLAR
6098   Türk Borçlar Kanunu
6100   Hukuk Muhakemeleri Kanunu
6101   Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Türk Borçlar Kanunu, 1 Temmuz 2012 tarihinde;  Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1/10/2011 tarihinde;  Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 1/7/2012 yürürlüğe girecek olup; söz konusu Kanunların tam metinleri yukarıda ilgili kanun isimlerine verilen linklerle bilgilerinize sunulmuştur.
 

-------------------------------------------------
 
19.1.2011

İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
Tebligat Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 19 Ocak 2011  tarih ve 27820   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU :
Tebligat Kanununda yapılan değişiklik ile “Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilecek; Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır. Anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale gelmektedir.” Elektronik yolla tebligata ilişkin hüküm yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girecektir.


Tebligat yapılması usul ve esaslarına ilişkin pek çok temel değişikliği içeren  “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 

-------------------------------------------------
 
 
7.1.2011

İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 7 Ocak 2011  tarih ve 27808   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU :
Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin, kamu sağlığının ve tüketici haklarının korunması ile rekabetin tesisi hususları gözetilerek tanıtımına, satışına, sunumuna ve nihai tüketicilere güvenli bir şekilde ulaşmasına ilişkin her türlü faaliyetin usul ve esaslarını düzenleyen bu Yönetmelik; tütün mamulleri ve alkollü içkilerin, tanıtımına, satışına ve sunumuna ilişkin faaliyetlerde, kamu ve birey sağlığının gözetilmesi, rekabetin tesisi, tüketici seçeneklerinin korunması, reklam koşullarının belirlenmesi, tüketici bilincinin geliştirilmesi ve faaliyetlerin kayıt altına alınması suretiyle piyasa takip ve kontrolünün sağlanmasına yönelik uyulması gereken usul ve esasları kapsamaktadır.

İlgili Yönetmelik Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile akdedilmiş protokoller çerçevesinde yetkilendirilmiş olan odalarımızı yakından ilgilendirmekte olup; tam metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 

-------------------------------------------------
 
 
5.1.2011

İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 5 Ocak 2011  tarih ve 27806   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU :
Maliye Bakanlığının 3/1/2011 tarihli ve 1 sayılı yazısı üzerine, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 ve 202 nci maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddeleri ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkân sağlayan mevzuat hükümlerine göre alınan, 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın tam metin ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 

-------------------------------------------------
 
30.12.2010

İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
—  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)
—  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 37)
—  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)
—  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 42)
—  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)
—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)
—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)
—  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 114)
—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 278)
—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 402)
—   Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)
—  İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/57)
—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/10)
—  Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenleyeme Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—   Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ    
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 29 Aralık 2010  tarih ve 27800   sayılı Resmi Gazete- 6. Mükerrer’de yayımlanmıştır.

-------------------------------------------------
 
29.12.2010

İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar(2010/1182)
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 29 Aralık 2010  tarih ve 27800   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU :
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddelerinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/12/2010 tarihli ve 112954 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunların anılan maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Bakanlar Kurulu Kararı eki, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

-------------------------------------------------
 
29.12.2010

İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 29 Aralık 2010  tarih ve 27800   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU :
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 25/11/2010 tarihli ve 2010/37 sayılı Raporu üzerine Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmıştır.


Bakanlar Kurulu Kararı eki, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

-------------------------------------------------
 
28.12.2010

İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 28 Aralık 2010  tarih ve 27799   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU :
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 314 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında kalan taşınmazlar hakkında yapılacak dava açmama, açılmış davalardan ve mahkemece verilen ve infaz edilmeyen kararların infazından vazgeçme ve devir işlemlerini düzenleyen “C- Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri hakkında yapılacak işlemler” ve “Ç-Maddenin üçüncü fıkrası gereğince yapılacak uygulama” başlıklı bölümlerinde; bu bölümler kapsamında kalan taşınmazlar hakkındaki işlemlerin yapılması, bu taşınmazların bedellerinin ilgililerinden peşin olarak tahsil edilmesi koşuluna bağlandığından; bir çok kişinin bu bedelleri peşin olarak ödemede güçlük çektikleri, bu sebeple de, bu kişilerin Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesi ve bu Tebliğin uygulanmasından yararlanamadıkları ve mağdur oldukları anlaşıldığından bir düzenlemeye gidilmesi gerekmiş ve söz konusu tebliğ hazırlanmıştır.


Tebliğ metni ekte bilgilerinize sunulmuş olup; yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

-------------------------------------------------
 
27.12.2010

İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
ODA MUAMELAT VE BORSA MUAMELAT YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : Oda Muamelat ve Borsa Muamelat yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikler 11 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
DÜZENLEME KONUSU :
Bu yönetmelikler ile muamelat yönetmeliklerine ilave edilen ek madde uyarınca; oda ve borsaların görevleri kapsamında yapacakları her türlü işlemde başvuru sahiplerinden talep edilen belgelerden, Oda/Borsa bünyesinde bulunan belgeler ile kurum ve kuruluşların altyapıları kullanılarak elektronik ortamda erişilebilen bilgilere yönelik belgeler talep edilemeyecek.

Bu yönetmelik değişiklikleri yayımı tarihinde (11.12.2010) yürürlüğe girmiştir. 
 
-------------------------------------------------
 
27.12.2010

İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI TEBLİĞ
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 25 Aralık 2010 tarih ve 27796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU :
25/11/1999 tarihli ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına uygulanacak tarife ve talimatlar belirlenmiştir.

Zorunlu Deprem Sigortası Tarifesi ve Talimatı’na ilişkin tam metin ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Söz konusu Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve talimatı 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
-------------------------------------------------
 
27.12.2010

İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERI NO: 277)
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 25 Aralık 2010 tarih ve 27796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU :
6009 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklikler ile 27/9/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Tebliğin tam metni ekte sunulmuş olup; yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.
 
-------------------------------------------------
 
13.12.2010
İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYININ KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 10 Aralık 2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU :
Bu Yönetmelik ile; 27/6/2008 tarihli ve 26919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 3 ve 4 üncü maddeleri değişmiş olup; bu değişiklik 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanunun değişiklik metni için tıklayınız.
 
-------------------------------------------------
 
13.12.2010

İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
1-ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2-BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 11 Aralık 2010 tarih ve 27782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

DÜZENLEME KONUSU :
Değişiklik metinleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

-------------------------------------------------

 

5.1.2009

İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
5891 sayılı KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 5 Mayıs 2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU :
Kanunun tam metni için tıklayınız.
 
-------------------------------------------------
 
1.4.2009
İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN BİR ORTAKLIK YAPISI İLE İŞLETTİKLERİ TİCARİ İŞLETMELERİN TİCARET SİCİLLERİNE TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ (İÇ TİCARET: 2009/2)
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 1 Nisan 2009 tarih ve 27187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU : Bu Tebliğ ile; iki veya daha ziyade hukuken ve iktisaden birbirinden bağımsız tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin belli bir amacı gerçekleştirmek ve kâr elde etmek için kurdukları ve müştereken yönettikleri tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticarî işletmelerin ticaret siciline tescil edilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Tebliğin tam metni için tıklayınız.
 
-------------------------------------------------
 
28.2.2009
İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
5838 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 28 Şubat 2009 tarih ve 27155 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU : Bu Kanunun 31 inci maddesi,
MADDE 31 – 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 16 – Üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Birliğe ödenmiş aidat borçlarına ait gecikme zamlarının tamamı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların Birliğe olan aidat borçlarının tamamının ödenmesi halinde, bu borçlara ait gecikme zamları silinir.” hükmündedir.
Kanunun tam metni için tıklayınız.
 
-------------------------------------------------
 
26.5.2008
İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 26 Mayıs 2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU : Kanunun tam metni linkte bilgilerinize sunulmuştur.
Kanunun tam metni için tıklayınız.
 
-------------------------------------------------
 
8.5.2008
İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
5754 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
 
-------------------------------------------------
 
18.4.2008
İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU : Söz konusu Tebliğ metni için lütfen tıklayınız.
 
-------------------------------------------------
 
3.3.2008
İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
2008/13299 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84 üncü Maddesi Gereğince 2008 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Oda ve Borsaların Organ Seçimlerinin, 2009 Yılının Ocak Ayında Başlayıp Şubat Ayında Tamamlanması Hakkında Karar
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 1 Mart 2008 tarih ve 26803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU : Bu Karar ile; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84 üncü maddesi gereğince 2008 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken oda ve borsaların organ seçimlerinin, 2009 yılının Ocak ayında başlayıp Şubat ayında tamamlanması Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılmıştır.
 
-------------------------------------------------
 
26.9.2007
İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
1-HUBUBAT, BAKLAGİLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LİSANSLI DEPO YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2-PAMUK LİSANSLI DEPO YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3-FINDIK LİSANSLI DEPO YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 26 Eylül 2007 tarih ve 26655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU :
Söz konusu Yönetmeliklerin tam metni eklerde bilgilerinize sunulmuştur.
 
-------------------------------------------------
 
20.7.2007
İLGİLİ MEVZUATIN ADI : TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU :
Söz konusu Yönetmelik ile; 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 67 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Odalar, borsalar veya Birlik; yurt içinde orta veya yüksek örgün öğretim veren kurumlarda okuyan veya bu kurumlara girme hakkını elde ederek giriş kaydını yaptıran, maddi desteğe ihtiyacı olan, herhangi bir kurum veya kuruluşta daimî eleman olarak çalışmayan öğrencilere karşılıksız olarak doğrudan veya kurdukları vakıflar aracılığıyla burs verebilir."
---------------------------------------------------
 

«ARŞİV»

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA