Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Görevler

Görevleri
 
- Borsaların karşılaştığı her tür sorunla ilgilenmek ve çözümlenmesini sağlamak, 
- Borsalardan gelen fiyat bültenlerini derlemek ve borsa fiyatlarını izlemek, 
- Muhtelif tarım ürünlerinin üretim, tüketim, stok, ihracat, fiyat vb. durumları hakkında rapor hazırlamak ve borsalara duyurmak, 
- Tarım ekonomisi ile ilgili mevzuat ve uygulamaları izlemek, tarım ürünleri pazarlaması ve ticareti ile ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, 
- Tarımsal ürün fiyatları, destekleme alımları ve iç ticaret politikaları üzerinde. TOBB görüşünü oluşturmak, iç ticaret konularıyla ilgili olarak özel ve kamusal kuruluşların çalışmalarına katılmak, 
- Borsalarla ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasını izlemek. Uygulamada karşılaşılan aksaklıkları tespit etmek, gerektiğinde mevzuatta değişiklik yapılması için gerekli çalışmalar yapmak ve mevzuatı borsalara duyurmak, 
- Borsalardan gelen iç yönetmelikleri incelemek ve onaya sunarak sonucu borsaya bildirmek, 
- Borsalarla ilgili konularda bakanlıklardan gelen İstekleri cevaplamak ve görüş bildirmek, 
- Ticaret Borsaları Konseyi Toplantılarının organizasyonunu yapmak, Konseyde gündeme getirilen konular hakkında ilgili makamlarla temasa geçmek ve gelişmeleri takip etmek, sonucunu ilgililere duyurmak,  
- Borsa kurulması, görev alanlarının genişletilip daraltılması, işlerinin mahallinde incelenmesi, raporların düzenlenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 
- Borsaların bütçeleri, gelir ve giderleri ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken bilgi formlarını izlemek ve değerlendirmek, 
- Borsaların genel ve dönem seçimleriyle ilgili işleri ve durum değişikliklerini izlemek ve bilgi işlem kayıtlarına işlemek, cetvelleri düzenlemek, 
- Borsalarca kotasyonlarına dahil edilmesi istenen maddelerin, mahallinde incelenmesini yapmak ve konuyla ilgili rapor hazırlamak ve sonucunu Sanayi ve Ticaret Bakanlığına iletmek, 
- Borsaların meclis üyelerine verilecek huzur haklarını birlik yönetim kurulunca tespit işlemlerini izlemek ve sonuçlandırmak,
- Borsaların meslek gruplarındaki değişiklikleri izlemek, yönetim kurulu onayına sunmak ve ayrıca ilgili borsaya sonucu iletmek, 
- Borsaları ilgilendiren konularda toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak, 
- Borsalarca tespit edilen ticari teamülleri derlemek ve konularına göre tasnif etmek, 
- Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisindeki tüm çalışanları TOBB menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek.
- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanun kapsamında çıkarılan yönetmelik çalışmaları   ile Ürün İhtisas Borsası Kuruluş çalışmalarını yürütmek
- Tarım Kurulu sekreteryasını yürütmek
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA