Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri Metaverisi

İstatistik adı

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri

Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık

Kapsam karakteristikleri

Çalışmanın amacı: Kurulan ve Kapanan şirket, kooperatif ve gerçek kişilere ait işletmeler ile ilgili İstatistiklerin hazırlanması


Verinin tanımı:
Kurulan ve kapanan tüm şirketler


İstatistiki kavramlar ve tanımlar
: : Kurulan ve kapanan tüm şirketler tam sayım yöntemiyle sayılır, özetlenir ve yorumlanır. Kuruluş ve kapanış ilanlarında yaralan bilgiler.


Sınıflamalar:
PRODTR-2010, CPA 2008, NUTS İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflandırması kullanılmaktadır.


Hedef kitle:
 : Kurulan ve kapanan tüm ticaret şirketleri ile ticari işletmeler hedef kitledir.


Coğrafi kapsam:
Ülke geneli kapsanmaktadır.


Coğrafi düzey:
Coğrafi bölge ve il düzeyi kullanılmaktadır.


Sektörel kapsam:
Tüm sektörler kapsanmaktadır.


Zaman kapsamı: Aylık olarak Kurulan ve kapanan tüm şirket ve ticari işletmeleri kapsanmaktadır.


Diğer kapsam:
Diğer kapsam yoktur.


Kapsamdaki sınırlılıklar:
Kapsamda sınırlama yoktur.


İstatistiki birim:
: Kurulan ve kapanan tüm ticaret şirketleri ile ticari işletmelerdir.


Temel dönem/yıl:
Aylık


Referans dönemi:
Aylık olarak her takvim ayının birinci ve son günlerinin arası (Birinci ve son gün de dahil olmak üzere) referans dönem olarak alınmaktadır.

Ölçü birimi:

Değişken/Gösterge

Ölçü Birimi

Kurulan şirket sayısı

Adet

Kapanan şirket sayısı

Adet

Kurulan/kapanan şirketin türü

Anonim, Kollektif, Komandit, Limited, Kooperatif, Gerçek kişi ticari işletmesi

Kurulan şirketlerin Faaliyet alanı

Nace Rev. 2 göre faaliyet alanı

Kuruluş Sermayesi

Toplam sermaye TL olarak

Kurulan/kapanan şirketin bulunduğu il

Tescili yapan Ticaret sicili Müdürlüğü’nün bulunduğu il

Kurulan şirketlerin ortak sayıları

Kuruluş ilanında yer alan gerçek/tüzel kişilerin sayısı

Kurulan/kapanan Şube sayıları

Ticaret Şirketler, ticari işletmeler ve bankaların açılan kapanan şube sayıları

En çok kurulan ve kapanan faaliyetler

Kuruluş ve kapanış ilanında yer alan faaliyet alanları

İllere Göre kurulan/kapanan şirketlerin türleri

Anonim, Kollektif, Komandit, Limited, Kooperatif

İllere Göre Kurulan Şirketlerin sayısı ve Yıllık Sermaye Dağılımı

İllerde Kurulan şirketlerin TL olarak  sermayelerinin toplamı ve sayısı 

İllere Göre Kapanan Şirketlerin sayısı

İllerde Kapanan şirketlerin sayısı 

Kurulan Kooperatiflerin Genel Görünümü

Kooperatif alt türlerine göre sınıflandırılmış kuruluş sayıları

Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketler

Türkiye genelinde Yabancı Sermaye Kanunu esas alınmak suretiyle, ortağının uyruğu veya ikametgâh ülkesine göre yabancı sermayeli kabul edilen şirketlerin sayısı

Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin sermayesi

TL olarak Ülke genelinde kurulan yabancı sermayeli şirketlerin toplam sermayesi

İllere göre Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketler

İllere göre Yabancı Sermaye Kanunu esas alınmak suretiyle, ortağının uyruğu veya ikametgâh ülkesine göre yabancı sermayeli kabul edilen şirketlerin sayısı

İllere göre Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin sermayesi

TL olarak illere göre genelinde kurulan yabancı sermayeli şirketlerin toplam sermayesi

Ülkelere göre Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketler

Yabancı sermayeli kabul edilen şirketlerin kuruluş sayısı

Ülkelere göre Kurulan Şirketlerin sermayesi

Yabancı sermayeli kabul edilen şirketlerin toplam sermayeleri içerisindeki yabancı sermaye toplamı

Yabancı Sermayeli Şirketlerin faaliyet alanı

Yabancı sermayeli kabul edilen şirketlerin Kuruluş ilanında yer alan Nace Rev. 2 ye göre faaliyetleri

Faaliyete göre Yabancı Sermayeli Şirketler

Yabancı sermayeli kabul edilen şirketlerin Kuruluş ilanında yer alan Nace Rev 2.ye göre tasnif faaliyetleri ve sermayesi

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşlarının Uyruğa ve Faaliyetine Göre Dağılımı

Faaliyete ve Uyruğuna/ülkesine göre Yabancı Sermayeli Şirket sayısı ve sermaye tutarı

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşlarının İllere ve Uyruğuna Göre Dağılımı

İllere ve Uyruğuna/ülkesine göre Yabancı Sermayeli Şirket sayısı ve sermaye tutarı

Tür Değişiklikleri

Tür değiştiren şirket sayısı

Nuts düzeyinde bölgelere göre kurulan şirket sayıları ve sermayeleri

İstatistiksel Bölge Sınıflandırmasına göre kurulan şirketlerin sayısı ve sermayesi

Nuts Düzeyinde Bölgelere Göre Kurulan/Kapanan şirket sayıları

Bölgelere ve Şirket türlerine göre kurulan/kapanan sayıları

Dönemsellik

Verinin toplama sıklığı: Aylık olarak her ayın birinci ve sonuncu takvim günü de dahil olmak üzere ay boyunca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan kurulan/kapanan şirket ilanları

Verinin yayımlama sıklığı: Veriler her takvim ayının 3. Haftası Cuma günü saat 10:00 da yayınlanmaktadır.

Zamanlılık

Yayımlanan her veri için ortalama üretim süresi: Veri üretimi takvim ayı boyunca aylık olarak sürmektedir.

İlk sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün):  Ortalama 0 gün fark oluşmaktadır.

Nihai sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): Ortalama 20 gün fark oluşmaktadır.

Kamuoyunun Bilgiye Erişimi

Yayımlama takviminin önceden duyurulması

Verilerin yayınlanma takvimi Her takvim yılı için TÜİK tarafından duyurulan Ulusal veri (UVYT) takvimine işlenmektedir.

Veri yayımlama takviminin internet adresi: www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/uvyt.php

Veri dağıtım politikası: Veri internet üzerinden yayınlanmaktadır. Veri ait olduğu ayı takip eden takvim ayının 3. Haftası Cuma günü saat 10:00 da www.tobb.org.tr/resmi-istatistik internet adresinden tüm kullanıcılarla paylaşılır.

Eş zamanlı yayımlama

Tüm kullanıcılar ile aynı anda paylaşılıp paylaşılmadığı: Tüm kullanıcılarla aynı anda paylaşılır ayrıca Basın kuruluşlarına basın duyurusu olarak dağıtılır.

Basın veya diğer belirli kullanıcılar ile özel anlaşmalar kapsamında verinin önceden paylaşılıp paylaşılmadığı: Veri herhangi bir kurum ile önceden paylaşılmamaktadır.

Bütünlük

Resmi istatistiklerin üretilmesine ilişkin şartlar, koşullar ve gizlilik

İstatistiklerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımına ilişkin sorumluluk: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine aittir.


Veri üreten kuruluşlar ile veri paylaşımı ve koordinasyon:
Veri üretimi Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odaları bünyesinde faaliyet gösteren ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılmakta olup koordinasyon ve paylaşım TOBB tarafından yapılmaktadır.


Bireysel cevaplayıcılara ait verinin gizliliği:
Veri gizliliği TOBB tarafından sağlanmaktadır. Ticaret sicili kayıtları herkese açık olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmaktadır..


İstatistik üretiminde çalışanlar, olanaklar, finansman:
 Çalışanlar Odalar tarafından istihdam edilmekte olup finansmanı ilgili Odalar tarafından sağlanmaktadır. TOBB bünyesinde ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen ilanlar kontrol edilip kayıt ve ilan edilmektedir..


Kullanıcı ihtiyaçlarının izlenmesi:
Gelen veri talepleri yazılı, sözlü ve elektronik ortamda cevaplanmaktadır. Kullanıcı memnuniyeti anketlerle izlenmektedir.


Kalite politikası:
Kurumda Toplam Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Kurumun kalite belgesi mevcut olup günceldir. Kurumumuzda TSE-ISO-EN 9001 2015 kalite belgesi mevcuttur.


Kalitenin izlenmesi:
Toplam Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kalite izlenmektedir.


İstatistiklerin yansızlığı:
Tam sayım yapılmakta olup mutlak yansızlık söz konusudur.


Veri kaynakları:
Veri kaynağı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanlardır.


Yöntem:
Tacirler tescil işlemleri için ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odaları bünyesinde faaliyet gösteren ticaret sicili müdürlüklerine müracaat ederler. Tescil Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından oluşturulan MERSİS programında gerçekleştirilir. Hali hazırda tescil edilen hususlar kağıt ortamında Birliğimiz Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne iletilmektedir. İlan metinlerinin elektronik ortamda iletilmesine ilişkin projenin 2019 yılı ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne iletilen ilanlar tasnif edilmekte ve en geç iki iş günü içerisinde yayımlanmaktadır. İstatistikler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanlar esas alınarak hazırlanmaktadır.    


Dağıtım şekilleri:
Her takvim ayının 3. Haftası Cuma günü saat 10:00 da TOBB web sitesinde www.tobb.org.tr/resmi-istatistik adresinden yayınlanır ve Basın kuruluşlarına Basın duyurusu olarak duyurulur.

İstatistiklerin hatalı yorumlanması ve yanlış kullanımına ilişkin görüş belirtme/tekzip: Hatalı yorumlama tekzip veya görüş varsa TOBB tarafından değerlendirilir.

İstatistiksel veri toplama, işleme ve dağıtımdaki şartlar ve koşulların açıklanması: İstatistiksel veri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Türk Ticaret Kanunu’ nun 37 nci ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’ nun 56 ncı maddelerine dayanılarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tatil günleri dışında her gün Ankara'da çıkardığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilanlarından derlenir. Türk Ticaret Kanunu’nun 37 nci maddesinin son fıkrasında ticari işletmelerin ticaret siciline kayıt ettirdikleri bilgilerinden ilan edilmesi gereken kısımların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanması hüküm altına alınmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi hükmü gereğince kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ticaret siciline tescili zorunlu kıldığı hususlara ilişkin olarak emrettiği ilanlar; mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar ile özel duyuru mahiyetini taşıyan (genel kurula toplantıya davet, alacaklılara çağrı vb.) ilanlar yayımlanmaktadır.


Mevsimsel düzeltme
:
Mevsimsel düzeltme yoktur. 

İstatistiğin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerinde bağlayıcı olan mevzuat: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi hükmü gereğince kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ticaret siciline tescili zorunlu kıldığı hususlara ilişkin olarak emrettiği ilanlar; mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar ile özel duyuru mahiyetini taşıyan (genel kurula toplantıya davet, alacaklılara çağrı vb.) ilanlar yayımlanmaktadır.

Yayımlanmadan önce veriye devletin içeriden erişimi

Yayımlanmadan önce veriye devletin içeriden erişimi yoktur.

İstatistiklerin yorumlanarak yayımlanması

İstatistiklerin yorumlanarak yayımlanması kurum içi geliştirilen yazılımlar aracılığı ile yapılmaktadır.

Yenileme ve yöntemdeki büyük değişikliklerin önceden bildirimi

Revizyon takvimi: Revizyon takvimi yoktur.

İlk verinin ve revize edilmiş verinin tanımlanması: Revizyon varsa www.tobb.org.tr/resmi-istatistik adresinden duyurulur.

Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ilişkin büyük değişikliklerin önceden duyurulup duyurulmadığı: Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ile değişiklik olursa önceden duyurulur.

Kalite

İstatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntem ve kaynaklara ait dokümantasyonun yayımlanması

Metodoloji ve yasal dayanak www.tobb.org.tr/resmi-istatistik adresinde duyurulmuştur.

Bileşen detayının, ilgili veri ile uyumlaştırmanın, kabul edilebilirliğinin güvencesini sağlayan ve istatistiksel çapraz sorguları destekleyen istatistiksel çerçevenin yayımlanması

Verinin içsel tutarlılığı: İlgili birimlerce içsel tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır.

Verinin zamansal tutarlılığı: Zamansal tutarlılık kontrolleri sistem tarafından otomatik ve ayrıca raporu inceleyen uzman tarafından yapılmaktadır.

Verinin sektörler arası ve alanlar arası tutarlılığı: : İlgili birimlerce sektörel ve alanlar arası tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır.

NOTLAR
Metaverinin son gönderilme tarihi
Metaverinin son onaylanma tarihi

Metaverinin son güncellenme tarihi

03/03/2021
  Resmi İstatistik Metaveri, Versiyon 2

 

 

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA