Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Görevler

Akreditasyon Kurul Sekreterliği’nin görev alanları aşağıda belirtilmiştir.  

 1. Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmalarını yürütmek;
 2. Akreditasyon Sistemi ile ilgili tüm çalışmaların sekretaryasını yapmak,
 3. Akreditasyon Kurul toplantılarını düzenlemek, toplantılar için gerekli hazırlıkları yapmak ve alınan kararları uygulamak,
 4. Akreditasyon Kurulu Toplantıları için dönemsel faaliyetleri detaylı olarak açıklayan sunumlar hazırlamak ve Kurula sunuş yapmak,
 5. Akreditasyon Kurulu Üyeleri ile iletişimde bulunarak sistem çalışmaları hakkında üyelere bilgi vermek,
 6. Akreditasyon Kuruluna sunmak üzere başvuruları almak; müracat eden Oda/Borsalar ile iletişim haline geçerek başvuru formları ile ilgili inceleme yapmak ve başvurular hakkında ön değerlendirmede bulunmak,
 7. Denetleme kuruluşu ile koordinasyon halinde geliştirme ve denetleme ziyaretleri planlamak, anılan ziyaretlere katılım sağlayarak denetçilerin çalışmalarını izleme ve değerlendirme görevini yerine getirmek,
 8. Oda/Borsa Geliştirme Ziyaretlerine ve Denetimlerine TOBB Temsilcisi olarak katılım sağlayan personelin koordinasyonunu sağlamak; Akreditasyon Sistemi ile ilgili konularda anılan personele eğitim vermek,
 9. Denetleme kuruluşu ile ortak eğitimler ve toplantılar düzenlemek, Akreditasyon Denetçilerine eğitim vermek,
 10. Akredite Oda/Borsa Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumluları ile iletişime geçip sistem faaliyetlerini yürütmek,
 11. Akreditasyon Sistemi ve Akreditasyon Standardı ile ilgili konularda Oda/Borsa Üst Yönetimleri ile Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumlularına ( Akreditasyon İzleme Komitesi) yönelik eğitimler vermek,
 12. Akreditasyon Standardı ile ilgili konularda eğitim, toplantı ve seminer organize etmek, yıllık eğitim planı oluşturmak,
 13. Eğitim etkiniklerini Akreditasyon Kuruluna raporlamak,
 14. Akreditasyon Sistemi çalışmaları ile ilgili organizasyonlardan sonra haber metni oluşturarak Birlik ve Birim web sayfasında konuyla ilgili haber yapmak,
 15. Akreditasyon Sistemi çalışmaları doğrultusunda Birim web sayfasını güncellemek,
 16. Akreditasyon Sistemi için oluşturulan yazılımların kontrolünü sağlamak, ilgili konularda veri girişi yapmak,
 17. Akredite Oda/Borsalar tarafından gönderilen Öz Değerlendirme Raporları ve Stratejik Planları incelemek ve gereken hallerde geri bildirim vermek,
 18. Öz değerlendirme Raporlarını denetleme kuruluşuna iletmek,
 19. Her Akredite Oda/Borsa için oluşturulan dosyaların planlaması, kontrolü ve muhafazasını sağlamak,
 20. Akreditasyon Sertifika Töreni düzenlemek ve Sertifika Töreni için gerekli hazırlıkları yapmak
 21. Akredite olan Oda/Borsalara plaket ve sertifika hazırlatmak,
 22. Akreditasyon Çalıştayı düzenlemek ve çalıştay için gerekli hazırlıkları yapmak,
 23. Oda/Borsalar, Akreditasyon uygulamalarında düzeltici ve önleyici nitelikte faaliyetlere gerek duyduğunda konu ile ilgili uzman desteği sağlamak,
 24. Akredite edilmiş Oda/Borsaların personelinden de yararlanmak suretiyle ve TOBB Yönetim Kurulunca kabul edilmek kaydıyla Akreditasyon Standardın geliştirilmesi teklifinde bulunmak,
 25. Akreditasyon Standardının sürekli iyileştirilmesi için araştırma yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,
 26. Sistem çalışmaları kapsamında yıllık Faaliyet Raporu oluşturmak,
 27. Akreditasyon Sistemi ile ilgili tüm konularda Oda/Borsalara danışmanlık hizmeti vermek, bilgi ve destek sağlamak,
 28. Akredite Oda/Borsa ihtiyaç, talep, şikayet, beklenti ve önerilerini  tespit etmek ve takibini sağlamak
 29. Uygun görüldüğü takdirde uluslararası organizasyonlarda yabancı heyetlere Akreditasyon Sistemi uygulamaları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak,
 30. Akreditasyon Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
 31. Birlik Üst Yönetimince uygun görülen görevleri yerine getirmek.

 

 


 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA