Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Üyesi Olduğumuz Odalar / Kuruluşlar

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TİCARET VE SANAYİ ODASI (ECO-CCI)

 

 
 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)’na bağlı olan EİT Ticaret ve Sanayi Odası 1991 yılında Türkiye, Pakistan ve İran tarafından EİT İzmir Anlaşması’na dayanarak kurulmuştur. 1993 yılında Odanın üye sayısı Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan’ın katılımıyla 10’a çıkmıştır. Odanın başkanlık ve sekretaryası, 2007-2011 yılları arasında TOBB tarafından yürütülmüştür. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ECO CCI Başkan vekilidir.

http://www.ecocci.com/


 

İSLAM TİCARET, SANAYİ VE TARIM ODASI (ICCIA)

 

 
İslam Konferansı Örgütü’ne (İKÖ) bağlı bir kuruluş olan İslam Odası, 1976’da İstanbul’da toplanan İKÖ 7’nci Dışişleri Bakanları Toplantısında alınan bir kararla kurulmuştur. İslam Odası’na üye ülkelerdeki Ticaret ve Sanayi Odaları / Birlikleri / Federasyonları üye bulunmaktadır. İslam Odası, üyeleri ve İKÖ üyesi ülkelerde bulunan diğer benzeri kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek ve üye ülkeler arasında ortak yatırımı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Birliğimiz, Oda’nın Başkan Yardımcısı görevi ile Yürütme Kurulu üyesidir. Birliğimizce, Odanın Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve özel sektör Toplantıları’na iştirak edilmektedir. İslam Odası Başkan Yardımcılığı görevini Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkan Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu yürütmektedir.

http://iccionline.net/en/


 

AKDENİZ TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİĞİ ASCAME

 

 

Kar amacı gütmeyen, uluslararası bir kuruluş olarak Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) 1982’de kurulmuştur. Akdeniz’e kıyısı olan ülke Odalarının üyesi olduğu ASCAME’ın dönem başkanlığı İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yürütülmektedir. Akdeniz ülkelerinde bulunan yaklaşık 500 Oda; ekonomik kalkınma, ticaret ve işbirliği alanlarında faaliyet göstermekte olan ASCAME’nin üyesidir. ASCAME’nin bu üyeler dışında, TOBB’un da aralarında bulunduğu 21 ortak üyesi bulunmaktadır.

http://www.ascame.org/home


 

OECD İŞ VE SANAYİ DANIŞMA KOMİTESİ - BIAC

 

 

1962 yılında bağımsız bir kuruluş olarak faaliyete geçen OECD İş ve Sanayi Danışma Komitesi (BIAC), OECD iş dünyasının temsilcisi konumundadır. BIAC, toplamda 8 milyonu aşkın firmayı kapsayan, 30 OECD ülkesinin önde gelen iş kuruluşlarından biridir. BIAC’ın çokuluslu firmalardan, KOBİ’lere kadar olan geniş bir yelpazedeki konularla ilgili Komiteleri ve Çalışma Grupları mevcuttur. TOBB, kuruluşundan bu yana BIAC’ın üyesidir. Önceliklerine ve ilgi alanına bağlı olarak TOBB, BIAC’ın çeşitli komitelerine iştirak etmektedir. TOBB, Haziran 2005’te BIAC Genel Kurulu’na, BIAC üyesi olan iki Türk kuruluşu ile birlikte evsahipliği yapmıştır.

http://www.biac.org/


 

BALKAN ODALARI BİRLİĞİ (ABC)

 

 

Balkan Odaları Birliği (ABC), Balkan ülkeleri arasında bölgesel işbirliği aracılığıyla ve ulusal yasal düzenlemelerin harmonize edilmesi yoluyla ticari ve ekonomik işbirliğini yoğunlaştırmak, üye Oda/Birlikler arasında bilgi alışverişini temin etmek ve çeşitli sektörlerde somut işbirliği imkanlarının yaratılması amacıyla kar amacı gütmeyen, hükümetler ve siyaset dışı bir kuruluş olarak 1994’te kurulmuştur. TOBB kurucu üyedir. ABC’nin bugün itibariyle 10 üyesi bulunmaktadır; Arnavutluk, Bosna - Hersek, Bulgaristan, G. Kıbrıs, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye. ABC’nin 2008 Dönem Başkanlığını TOBB üstlenmiştir.

http://www.abcinfos.com/


 

ALMAN – TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATTSO)
VE TÜRK-ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TATSO)

 

 

 

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği DIHK ile Birliğimiz arasında imzalanan protokollere istinaden, 1994 yılında İstanbul’da Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO), 2004 yılında Köln’de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) kurulmuştur. Her iki Odanın da Yönetim Kurulu’nda TOBB’un bir temsilcisi bulunmaktadır. Odaların amacı, Türk ve Alman iş dünyaları arasında bir köprü oluşturmak, her iki ülke işadamlarının birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamak ve ikili ticari ve ekonomik ilişkilere katkı sağlamaktır. TATSO’ya 228 Oda ve Borsamız üyedir.

http://www.dtr-ihk.de/
http://www.td-ihk.de/


 
DÜNYA ODALAR FEDERASYONU (WCF)
 
 
 

 

  

Dünya Odalar Federasyonu (WCF), Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) dünya çapındaki Ticaret Odalarıyla ilgilenen uzmanlaşmış birimidir. 1950’li yılların başında kuruluşundan bu yana WCF, Oda liderleri ve üst düzey yöneticilerin birbirleriyle iletişim kurmaları ve ortak fayda sağlayacak alanlarda işbirliği yapmalarına yönelik, sorunların çözüldüğü ve fırsatların değerlendirildiği bir platform görevi görmektedir. Dünyanın her yerinden yerel, bölgesel, ulusal, ikili ve uluslarüstü Odalar ile kamu ve özel hukuka tabi Odalar, WCF’in etkinlik ve projelerine katılmaktadır. WCF projeleri, Odalar arasında en iyi uygulama değişimi, bireysel ilişkilerin kurulması ve Odalar için her düzeyde yeni ürün/hizmetlerin geliştirilmesi olanaklarının araştırılması konularına odaklıdır. Milli Komiteleri aracılığıyla ICC’nin üyesi olan tüm Odalar aynı zamanda WCF üyesidir. Birliğimiz ICC ve dolayısıyla WCF üyesidir.

 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlı Haziran 2012 de WCF Genel Konsey üyeliğine seçilmiştir.

 

TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ICC’nin Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı’dır. DEİK İcra Kurulu Başkanı Sn. Rona Yırcalı ise, WCF’nin başkanıdır.

Dünya Odalar Federasyonu'nun, her iki senede bir düzenlediği Dünya Odalar Kongrelerinin 5.si, 4–6 Temmuz 2007 tarihlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Dünya Odalar Kongresi, dünya çapındaki 12.000 Odanın ve yerel, ulusal ve uluslararası özel sektör kuruluşlarının Başkanlarının ve temsilcilerinin, dünya iş çevrelerinin önde gelen liderlerinin bir araya geldiği tek uluslararası forum olma özelliğine sahiptir.

5’inci Dünya Odalar Kongresi, ülkemiz imkanlarının tanıtımı ve dünya ülkeleri ile ekonomik ve ticari alanlarda işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi açısından müstesna bir platform oluşturmuştur.

 

http://www.iccwbo.org/wcf/id8856/index.html


 
 

TÜRK-AMERİKAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

 

Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası, New York’ta 2002 yılında kurulmuş olup, özel ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında iş yapmakta olan veya iş yapmak isteyen üye şirketlere yönelik hizmet vermektedir. Oda, üyelerinin ortak menfaatlerini, resmi kuruluşlar, ticaret odaları ve uluslararası kurumlar nezdinde korumayı amaç edinmiştir. Birliğimizce, Yönetim Kurulu’nda, bir temsilci bulundurulmaktadır.

http://www.turkishuschamber.org/

 

 

 
 
ASYA PASİFİK TİCARET VE SANAYİ ODALARI KONFEDERASYONU (CACCI)
 
 

 
Asya Pasifik bölgesinde, iş dünyasının bölgedeki rolünü etkinleştirmek ve bölgesel ticareti arttırarak, ekonomik büyümeyi geliştirmek amacıyla, 1966 yılında kurulan “Asya – Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu”, 27 ülkeyi kapsayan, Asya’da 3 milyondan fazla özel teşebbüsü temsil eden, ulusal ticaret ve sanayi odaları ile ticaret derneklerinden oluşan bölgesel bir organizasyondur.

 

TOBB, bölge ülkeleri ile işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, 2009 yılında Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI)’ na üye olmuştur. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 5 Ekim 2012 tarihinde ikinci kez CACCI Yürütme Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
 
 
 

 
 
  
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY (ECOSOC)
 
 
 
Birleşmiş Milletlerin altı organından biri olan Ekonomik ve Sosyal Konsey’in (ECOSOC) temel ilgi alanları, sürdürülebilir kalkınma, sosyal kalkınma, kadınların statüsü, nüfus ve insan hakları gelişimidir.
 
Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışan birçok program, fon ve benzer yapılar, ECOSOC’un çalışma alanına dahildir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (UNHCR), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) bu yapılara birkaç örnek teşkil etmektedir. ECOSOC üyelik sistemi ile çalışmaktadır. Konseye üye 54 ülke bulunmaktadır. Bu üyeler üç yılda bir seçimle Konseye girmektedirler
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 28 Temmuz 2009 tarihinde ECOSOC’un Özel Danışma Statüsü’ne kabul edilmiştir
 
 
 

 
 
 
DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ (UNWTO)
 
 


 
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), seyahat ve turizm alanında uluslararası faaliyet gösteren bir Birleşmiş Milletler uzman kuruluşudur. Turizm politikaları, istatistikleri ve konuyla ilgili bilgi üretimi konusunda global bir forum işlevi görmektedir. Yüzellisi bağımsız, yedisi bağlı devlet ve aralarında otel zincirleri, seyahat şirketleri, eğitim kurumları ve özel sektör kuruluşları yer alan yaklaşık 400 bağlı üyesi bulunmaktadır.
 
UNWTO, “sürdürülebilir ve dünya ölçeğinde erişilebilir turizmi geliştirmek” amacını taşımaktadır. Kurum, turizm vasıtasıyla “ekonomik büyüme sağlanmasını, iş imkanları yaratılmasını, doğal ve kültürel mirasın korunmasını, barışın temin edilmesini ve insan haklarına saygının artırılmasını”  hedeflemektedir.
 
Ülkemiz turizm sektörünün uluslararası platformlarda temsil edilmesine katkı sağlamak ve karar organlarında görev almak üzere, sözkonusu kuruluşa Birliğimizce Kasım 2009 tarihinde üye olunmuştur. İlerleyen zamanlarda anılan Kuruluş ile ortak aktiviteler gerçekleştirilmesi, Kuruluşa üye ülkelerden katılımcıların geniş çaplı iştiraki ile ülkemizi tanıtmaya yönelik faaliyetler düzenlenmesi planlanmaktadır. 
 
 

 
 
D-8 TİCARET ODALARI FEDERASYONU
 
 

 

D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu,  19-20 Ocak 2000 tarihinde Mısır’da yapılan uzmanlar grubu toplantısında, özel sektör kuruluşlarının ortak bir platformda bir araya gelmeleri ve koordinasyon sağlanması amacıyla kurulmuştur.

 

TOBB kurucu üyedir.

 

D-8 Ticaret ve Sanayi Odalar Federasyonu’na üye odalar: BANGLADEŞ: Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odalar Federasyonu,  PAKİSTAN: Pakistan Ticaret ve Sanayi Odalar Federasyonu,  MISIR: Mısır Ticaret Odaları Federasyonu ENDONEZYA: Endonezya Ticaret ve Sanayi Odaları, İRAN: İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Odası, MALEZYA: Malezya Ulusal Ticaret ve Sanayi Odaları, NİJERYA:  Nijerya Ticaret, Sanayi, Madenler ve Ziraat Odaları Birliği, TÜRKİYE: TOBB
 

 
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA