Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Kaza Tespit Tutanağı

Müdürlük Ana Sayfası >>>
 


Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanakları
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 81 inci maddesi ikinci fıkrası ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 152 nci maddesi ikinci fıkrası yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında taraflara trafik zabıtasınca kaza tespit tutanağı düzenlenmeksizin yazılı anlaşma yoluyla olay yerinden ayrılabilme ve taraflarca varılan yazılı mutabakat çerçevesinde zararın kendileri veya sigortacılarla tazmini olanağı tanınmıştır.
 
Bu kapsamda kalan trafik kazalarının tarafların serbest iradeleriyle dolduracakları tutanak ile tespitine ilişkin olarak kabul edilen Hazine Müsteşarlığının 2007/27 sayılı Genelgesi 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girecektir. Diğer taraftan oluşabilecek muhtemel tereddütlerin giderilmesini teminen Müsteşarlık tarafından 10 Mart 2008 tarihinde 2008/12 sayılı sektör duyurusu yapılmış olup söz konusu Genelge, sektör duyurusu ve kaza tespit tutanaklarına www.sigortacilik.gov.tr adresinden erişim mümkündür.
Bilgilerinize sunulur.
 
Kaza Tespit Tutanağı ve Örnek Tutanak
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA