Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

İran İş Dünyası Burada: İran Ticaret, Sanayiler, Madenler ve Tarım Odası (ICCIMA)

 

TOBB ile İran Ticaret, Sanayiler, Madencilik ve Tarım Odası (ICCIMA) arasında,  Türkiye-İran Çalışma Komitesi kurulmasına ilişkin anlaşma 24 Kasım 2015 tarihinde imzalanmıştır.

 

İran Ticaret, Sanayiler, Madencilik ve Tarım Odası (ICCIMA) kar amacı gütmeyen yarı devlet yarı özel bir kuruluş olup, ülkedeki ekonomik gelişme ve kalkınmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

 

İran Ticaret, Sanayi, Madencilik ve Tarım Odası ticaret, sanayi, madencilik ve tarım alanlarında faaliyet gösteren bir kuruluştur.

 

İran Ticaret, Sanayi, Madencilik ve Tarım Odası’nın temel işlevleri aşağıda verilmiştir:

  • işadamları ve sanayi, maden, tarım işletmeleri sahipleri arasında işbirliğini sağlamak,
  • ilgili kanun ve düzenlemelerin uygulanması konusunda tavsiyede bulunmak,
  • ticaret ve ekonomi konularında hükümete önerilerde bulunmak,  
  • diğer ülkelerdeki ticaret ve sanayi odaları ile ilişkiler kurmak,
  • hükümet politikalarına paralel olarak ortak oda veya ticaret komiteleri kurmak,
  • İran ürün ve hizmetleri için ihracat pazarlarını araştırmak,
  • uygun girişimcilik ortamının yaratılması ve iş engellerinin ortadan kaldırılması çalışmalarında bulunmak,
  • ICCIMA Tahkim Merkezi’ni kurarak tahkim, ulusal ya da uluslararası anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını sağlamak.

 

İran Ticaret, Sanayiler, Madencilik ve Tarım Odası (ICCIMA)

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA