TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi toplandı


25.03.2019 / İstanbulTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi 2019 yılı Mart ayı toplantısını, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan A.Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu Başkanlığında, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla İstanbul Hizmet binasında gerçekleştirdi. ​

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan A.Sadıkoğlu, istihdam seferberliği konusunda sektörün desteğini beklediklerine dikkat çektikten sonra, Hisarcıklıoğlu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile birlikte yeni istihdam paketindeki maddelerin işverene uyumlu hale getirmeye çalışıldığı bilgisini paylaştı. Meclis başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, istihdam yaratmanın ülkemiz için son derece önemli olduğunu belirterek, 2018 yılı içinde istihdam hacmindeki daralmayı 2019 yılında telafi etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

 

Toplantıda Koç Holding Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu, dünya ve Türkiye’nin ekonomik görünümü hakkında bilgiler sundu. Dünyada büyüme ile ilgili endişelerin arttığını belirterek, büyümedeki yavaşlamanın ülkemiz ihracat artışına negatif etkisi olduğuna dikkat çekti.

 

TÜRKBESD sektör verilerinin üretim, iç satış ve ihracat rakamları ve İMMİB sektörel ihracat verilerinin güncel hali paylaşıldı. TÜRKBESD verilerine göre, Şubat ayında iç satışlarda, bir önceki yıla göre %14’lük bir azalma, üretimde ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %2’lik bir artış olduğunu belirtmiş, ihracatta ise son iki ayda bir azalmanın söz konusu olduğu bilgisini verdi.

 

Toplantıda ayrıca Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD) tarafından elektronik cihazlarda iç satış adetleri ve ihracat rakamları hakkında bilgi verildi. TÜBİTAK ve TSE’nin Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi (TSGK) çalışmasının da gündeme alındığı toplantıda, TSGK ile ilgili genel bir bilgilendirme yapıldıktan sonra TSGK Genel Koordinatörü ile yapılan görüşme hakkında bilgi verildi. Türkiye’de satılacak IoT ürünlerin siber güvenlik standartlarının oluşturulmasına yönelik bir çalışma grubunun oluşturulmasının söz konusu olacağına dikkat çekildi.

 

-“Sektörün geleceği için yeni politikalar geliştirmeliyiz”

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na 11.Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında iletilen sektörel görüş ve talepleri hakkında bilgi verildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Şubat ayında gerçekleştirilen toplantıda, ihracata dayalı olan beyaz eşya sektörünün Türkiye dış ticaret dengesindeki önemine dikkat çekildiği, sektörün ihracatının arttırılması için yapılabileceklerin görüşüldüğü belirtildi. En önemli ihracat pazarı olan Avrupa’ya ihraç edilen ürün ticaretinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, dijital ürün ve üretim değişim sürecine uyum sağlanması, ar-ge altyapısının iyileştirilmesi, ihracat ürünlerine lojistik/gümrük desteklerin sağlanması, kapasite kullanım oranlarını artırmak için iç talebin bu geçiş döneminde yüksek tutulmasının sağlanması konu başlıklarının aktarıldığı, bu başlıklarla sektörün ihtiyacına göre geliştirilebilecek somut önerilerinin paylaşıldığı bilgisi verildi. 11. Kalkınma planında elektrikli makinalar başlığında söz konusu politikaların yer almasının beklendiği ifade edildi.

 

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Politikalar Kurulunda Şubat ayında gerçekleştirilen toplantı gündeme taşındı. Dayanıklı tüketim malları sektörünün öneminin görüşüldüğü toplantıda, rekabetçiliğin devamı için yapılabilecekler, enerji verimli ürünler, marka satın alma teşvikleri, ağır vergi yükleri gibi konuların ele alındığı ve sektörün mevcut durum tespiti, karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı belirtildi.

 

TOBB Türkiye Sektör Meclisleri Müdürü Ahmet Altıntuğlu, Şubat ayında TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında ekonomiden sorumlu bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Sektörel Ekonomi Şurası sonrasında, sektörün öncelikli konularının Bakanlıklara ilgili konularına göre tasnif edildiğini ve iletilen görüşlerin takipçisi olduklarını belirtti.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA