TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Meclisi gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı


21.02.2019 / AnkaraTOBB Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Meclisi yılın ilk toplantısını, Meclis Başkanı Gökhan Tezel başkanlığında ve EPDK Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanı Muhammed Demir’in katılımıyla gerçekleştirdi.​

Toplantıda Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikler detaylı olarak ele alındı. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki değişiklikler üzerinde de durularak dağıtıcı lisans sahiplerinin teknik düzenlemeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

 

Ulusal stok yükümlülüğündeki değişiklik aktarılarak 10 günlük stok yükümlülüğüne ilişkin kararın asgari 1 yıl daha uzatılması ve devam eden yıllar itibariyle kademeli olarak arttırılmasına yönelik görüş paylaşıldı.

 

Tüplerin periyodik muayenesi ve kontrolüne ilişkin ADR,  “Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (TPED)” ve “2011/03 sayılı LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ” olmak üzere üç ayrı mevzuat bulunduğu ifade edildi. Bu kapsamda 1.07.2005 öncesinde üretilen ve yurtiçi piyasada dolaşımda olan tüplerin periyodik muayene ve değerlendirmesinin Tebliğ kapsamında ilgili dağıtım şirketi tarafından yapılması önerisi iletildi.

 

Toplantıda Sorumlu Müdür uygulamasına ilişkin son durum istişare edilerek alt komite çalışmaları hakkında komite başkanları tarafından bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Haziran ayı içerisinde LPG sektörünün uluslararası konferansının İstanbul’da gerçekleşeceği iletilerek fikir alışverişinde bulunuldu.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA