TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye-Japonya EOA Müzakereleri


16.05.2018 / Diğer Duyurularİlgi: Ekonomi Bakanlığı’nın 10.05.2018 tarihli ve 70829703-724.01.02-E.48981 sayılı yazısı.​

İlgide kayıtlı yazıda, ülkemiz ile Japonya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) akdedilmesine yönelik devam eden müzakereler kapsamında ikili hizmet ticaretinin ele alındığı, bu çerçevede, müzakerelerin ve tamamlandığında EOA’nın birer parçası olmak üzere, iki ülkenin hizmet ticaretinde geçerli mevzuatları uyarınca uyguladıkları sektörel kısıtlamaları ve ilaveten ileride kısıtlamaya konu olabilecek hususların listelenmeleri gerektiği belirtilmektedir.

 


Yazıda devamla, Japon tarafınca negatif listeleme yöntemiyle hazırlanan sınır ötesi hizmet sunumuna ilişkin mezkûr kısıtlama listelerinde, taslak EOA’nın Pazara Giriş, Ulusal Muamele, MFN İlkesi ve Ticari Varlığa ilişkin hükümlerinden istisna olabilecek Japon ulusal düzenlemeleri kayıt altına alındığı ifade edilmektedir. 

 


Yazıda ayrıca, yöntem olarak negatif listeleme usulü belirlenmiş olduğundan, listelerde yer almayan tüm sektörlerde ikili hizmet ticaretinin bir üst paragrafta bahse konu kural ve ilkeler bakımından serbest olacağının dikkate alınmasında fayda görüldüğü, Japonya tarafından ikili hizmet ticaretinde Pazara Giriş, Ulusal Muamele, MFN İlkesi ve Ticari Varlık bakımından uygulanacak tüm kısıtların yalnızca ekli listelerde bulunan sektörler ve tedbirlerle sınırlı olacağı belirtilmektedir.

 


Japon tarafınca negatif listeleme yöntemiyle hazırlanan sınır ötesi hizmet sunumuna ilişkin mevcut kısıtlamalar ve gelecekte uygulanabilecek kısıtlamaların taslak listeleri ile gerçek kişilerin hareketliliğine ilişkin olarak ilk tekliflerinin yer aldığı metin ekte temin edilebilmektedir.

 


Bu itibarla, EOA müzakereler çerçevesinde Japonya’dan talep edilmesinde fayda görülen hizmet sektörlerine ilişkin hususların, ayrıca yukarıda bahsi geçen listeler ve metnine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin en geç 29 Mayıs 2018 Salı günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (e-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.       

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA