TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi hakkında duyuru


17.07.2017 / Sigorta Eksperleri DuyurularıSayın Sigorta Eksperi, ​

Sigorta Eksperleri Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası “Eksperler, tarihi ve programı önceden duyurulacak ve yılda bir kez beş iş gününü geçmemek üzere açılacak eğitime en az beş yılda bir katılır.​

Beş yıllık sürenin hesabında ruhsat tarihi veya yenileme tarihi esas alınır. Eğitimin süresi, kapsamı ve ücretine ilişkin çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır. Bu eğitimlerin SEGEM tarafından yapılması esastır. Eğitimi süresi içerisinde almamış olan eksperlerin faaliyeti bu eğitim tamamlanıncaya kadar durdurulur.” hükmünü amirdir.

 

Bu kapsamda, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından “Temel Sigortacılık”, “Mühendislik”, “Yangın, Doğal Afet, Kaza ve Hırsızlık”, “Kara Araçları”, “Emtia ve Kıymete İlişkin Nakliyat”, “Hava, Deniz ve Demiryolu Araçları” branşlarında yenileme eğitimi gerçekleştirilecektir. Eğitim Başvuru Süresi: 13 Temmuz 2017- 4 Aralık 2017, Eğitimi İzleme Süresi ise: 14 Temmuz 2017– 11 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir.

 

Önemle duyurulur.

 

 

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü

 

 

 

Notlar:

1-      Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi’ne eksper olmayan kişiler başvuramayacaktır.

2-      Sigorta Eksperleri sadece ruhsat sahibi oldukları eksperlik dallarına ilişkin eğitimler ile temel eğitime başvuru yapabilecektir.

3-      “Eksper Yenileme Eğitimleri” kapsamında Sigorta Eksperleri tarafından daha önce tamamlanan eğitimler http://segem.org.tr/EksperSorgula.asp linkinden sorgulanabilmektedir. Bu sorgu sonucuna göre, ruhsat sahibi olunan  branşlar itibariyle alınması gereken eğitimler belirlenebilecektir.

4-      Temel eğitim modülünün tamamlanması tüm eksperler için zorunludur. Ruhsat sahibi oldukları branşlara ilişkin eğitimleri almasına rağmen temel eğitimi tamamlamayan eksperler eğitimi tamamlamamış sayılacaklardır.

5-       1.1.2012 tarihinden önce ruhsat almış eksperlerin eğitimleri tamamlaması, Sigorta Eksperleri Yönetmeliği’nin 12. maddesi gereği, zorunluluk arz etmektedir. Bununla birlikte, talep etmeleri halinde diğer eksperlerin (1.1.2012 tarihinden sonra ruhsat almış olanlar ile daha önce bu eğitimleri tamamlayarak beş yıllık yenileme süresini bekleyenlerin) eğitime katılması mümkündür.

6-      Eğitime ilişkin ödeme, başvuru ve diğer tüm bilgilere SEGEM’in www.segem.org.tr adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

 Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA