TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Küresel ekonomiye Türkiye’den yön verilecek


11.11.2015 / AnkaraTürkiye’nin G20 ve B20 Dönem Başkanlığı’nın finali olan Zirve 13-15 Kasım günleri arasında Antalya’da yapılacak. TOBB ve B20 Türkiye Başkanı Hisarcıklıoğlu, B20 Türkiye olarak G20 devletlerine 19 öneride bulunacaklarını açıkladı. Bunlar arasında öne çıkanlar; korumacılığın kaldırılması, finans sistemine ilişkin yeni kuralların netleşmesi, ülkelerin alt yapı stratejilerini bildirmeleri ve bu yatırımlara dayalı menkul kıymet ihracatını kolaylaştıracak ortaklık modelleri geliştirilmesi. L20 Türkiye ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise Zirve’de Merkel, Putin gibi dünyanın önde gelen liderlerinden randevu aldıklarını ve tüm dünya çalışanlarının sorunlarını ilk elden görüşeceklerini vurguladı.​

Dünyanın gözü bu hafta, küresel ekonominin aktörleri ve G20 ülkelerinin liderlerini Antalya’da buluşturacak olan Zirve’de olacak.  TOBB ve B20 Türkiye Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile L20 Türkiye ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay Türkiye’nin G20 dönem başkanlığının finali olan, 13-15 Kasım günlerinde Antalya’da düzenlenecek zirveye ilişkin bir basın toplantısı düzenlediler.
Video Yükleniyor...


 

Hisarcıklıoğlu, “Obama, Putin, Merkel, Şi Jiping başta olmak üzere tüm dünya liderleri Cumhurbaşkanımızın misafiri olarak Türkiye’ye geliyor. Bu çok önemli bir olay. Dünyanın gözü kulağı burada olacak. Antalya’da kurulacak masada küresel ekonominin geleceğine karar verilecek” diye konuştu.

 

B20 olarak, G20 liderlerine ilk elden, bir yıl boyunca yaptıkları toplantıların sonuçlarını içeren 19 öneriyi sunacaklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Küresel ekonomiye Türkiye’den yön verilecek” ifadesini kullandı.

 

-Hisarcıklıoğlu önerileri anlattı

 

Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgiye göre önerilerin ilki küresel ticarete ilişkin. Son yıllarda küresel ticaret pastasının büyümediğini anlatan Hisarcıklıoğlu korumacılık önlemlerini artırmanın hayra alamet olmadığını söyledi. Önerilerinin ise Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki ticaretin kolaylaştırılması anlaşmasının (TFA) bir an önce yürürlüğe sokulması olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Liderlerden ilk talebimiz ticaretin önünü açmaları” dedi.

 

B20 Türkiye’nin ikinci önerisi ise finansmana ilişkin. 2008 yılından bu yana büyük bir reforma tutulan küresel finansal sistemin kurallarının bir an önce netleşmesi isteniyor. Üçüncü öneri altyapı yatırımları konusunda. G20 liderlerinden bu alanda istenen şey; 10 yıllık, 20 yıllık altyapı stratejilerin hazırlanması ve özel sektörün önünü görebilmesi. Altyapı yatırımlarına dayalı menkul kıymet ihracını kolaylaştıracak kamu-özel sektör ortaklık modelleri geliştirilmesi.

 

Bir diğer önemli öneri de KOBİ’lerin beklentilerine dair. B20 devler kulübü içerisinde ilk defa KOBİ’lerin sesini duyurma imkânına kavuşturulduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Dünya KOBİ Forumu’nu kurduklarını hatırlattı ve “G20 liderlerinden talebimiz şu: Dünya KOBİ Forumu’nu KOBİ’lerin haklarını savunan uluslararası bir iş örgütü olarak tanıyın ve destekleyin diyoruz” ifadesini kullandı.

 

- L20 Türkiye ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay

 

L20 Türkiye ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da konuşmasında bu platformda işçilerin sorunlarını dünya liderleri ile ilk elden paylaşma imkânı bulacaklarını bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’den randevu aldıklarını açıklayan Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşebileceklerini söyledi. Ayrıca ABD ve İngiltere Liderleri ile görüşmenin de yarın belli olacağını belirtti.

 

Atalay, kayıt dışının önlenmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması, satın alma gücünün artırılması, toplu pazarlık gücünün çoğaltılması ve kadın ve gençlere istihdam alanlarının oluşturulması, taşeron uygulamaların sona erdirilmesi ve insan hakları ve sendikal hakların güçlendirilmesi gibi konulara ağırlık verdiklerinin altını çizdi.

 

B20 ve L20’nin sorunları olan iki uç olmasına rağmen çok faydalı toplantılar yaptıklarını belirten Atalay, L20 olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.  L20 Türkiye ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay “Önceliğimiz Türkiye. Dünyadaki 180 milyon üyemizin sorunlarını ve önerilerini dile getirmek” diye konuştu.


 B20 Türkiye’nin G20 Devletlerine Önerileri:

 

B20 Türkiye ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, G20 Liderleri ’ne iş dünyasının birinci elden iletecekleri 19 önerisini şöyle sıraladı:

 

1. Ticareti Kolaylaştırma Anlaşmasının onaylanması ve yürürlüğe koyulması

2. Küresel finansal reform gündeminin nihai hale getirilmesi ve onaylanması

3. Düzenlemeler arasındaki bütünlüğün sağlanmasının vurgulanması ve finansal reform

gündemindeki istişare sürecinin iyileştirilmesi

4. G20’nin şirketlerde Hak Sahipliği Şeffaflığı Yüksek Prensipleri’nin uygulanması

5. Ortak bir uluslar arası yatırım prensipleri setinin oluşturulması ve yabancı doğrudan yatırımın

vergilendirilmesine ilişkin daha fazla şeffaflık ve uyumun gözetilmesi

6. G20 büyüme hedefleriyle bağlantılı olarak ülkelere özel altyapı yatırımı stratejilerinin hazırlanması

7. Altyapının menkul değer olarak geliştirilebilmesini kolaylaştırmak amacıyla altyapı yatırım

ekosisteminin iyileştirilmesi

8. Özellikle teknik, yönetsel ve girişimcilik becerilerini dikkate alacak biçimde, beceri açıklarını

gidermeye yönelik programların geliştirilmesi ve finanse edilmesi

9. İstihdam olanaklarını arttırmak için işgücü piyasalarını daha dinamik ve kapsayıcı yapacak

kapsamlı yapısal reformların uygulanması

10. Genç istihdamının ve kadınların istihdama katılım oranlarının arttırılması

11. KOBİ kredi güvenilirliği ile ilgili verilerin daha şeffaf ve kolay erişilebilir hale getirilerek,

KOBİ’lerin krediye erişimindeki riskleri azaltacak finansal araçların daha etkin

kullanılabilmesinin sağlanması

12. KOBİlerin alternatif finansmana erişiminin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için politika,

düzenleme ve standartların desteklenmesi ve uyumlaştırılması

13. KOBİ’lerin uluslararası standartlara uyum sağlaması için destek verilmesi ve KOBİ’lerin uluslar

arası pazarlara erişimlerinin kapasite geliştirme ve teknik yardım programlarıyla iyileştirilmesi

14. 5 yıllık küresel geniş bant bağlantısı hedefinin G20 üyesi ülkelerin büyüme stratejilerine

entegre edilmesi, KOBİ’lerin dijital ekonomiye ve inovasyon ekosistemlerine erişiminin

paydaş işbirliği aracılığıyla iyileştirilmesi

15. Gelişen dijital ekonomi için küresel ticaret sisteminin iyileştirilmesi

16. G20 ülkeleri için bir girişimcilik vizesi programı başlatılması

17. Korumacılığın artışını durdurma taahhütlerinin devam ettirilmesi ve özellikle yerelleştirme

önlemlerini de içeren ticarete tarife dışı engelleri barındıran mevcut korumacı önlemlerin

geriye çekilmesi

18. Beş yıl içerisinde kamu-özel işbirliği aracılığıyla tüm G20 ülkelerinde gümrük prosedürleri ve

sınırlar arası geçiş sistemleri için kapsamlı olarak elektronik ortama geçisin sağlanması

19. Kamu alımlarının elektronik ortama aktarılması, High Level Reporting Mechanisms

(iş ombdusmanlarının) geliştirilmesi ve kamu alımları prosedürleri için iş uyumluluk

programlarının teşvik edilmesi

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA