TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

“İslam ülkeleri olarak, potansiyelimizi değerlendirmiyoruz”


30.10.2013 / Ankaraİslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar, İran’ın Başkenti Tahran’da yapılan ICCIA 18. Yönetim Kurulu Toplantısı, 15. Özel Sektor Toplantısı, 7. İşkadınları Forumu, D-8 Ticaret Odaları Federasyonu (FCCI) toplantısı ve 14. Ticaret Fuarı’na katıldı.​

Özel Sektör Toplantısı’nda konuşan ICCIA Başkan Yardımcısı ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu toplantıların, İslam iş dünyası arasında işbirliğinin geliştirilmesi için eşsiz fırsatlar sunduğunu, bu platformları İslam ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için en etkin şekilde değerlendirmek gerektiğini söyledi.

 

İslam ülkeleri olarak, engin zenginliklere sahip olduklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Ama performansımız, bizleri bu yüzyılın kalkınma yarışında ön sıralara taşımakta yetersiz kalmaktadır. Ortak hedefimiz, dünya ekonomisine entegre olmuş, binyıl kalkınma hedeflerine ulaşmış, Birleşmiş Milletler 2015 sonrası yaklaşımını benimsemiş ve zengin doğal kaynaklarını bölgenin ve insanlarının refahı için kullanabilen ülkeler olmaktır” dedi.

 

Bir oldukça, birlik oldukça kazancın ve mutluluğun daim olacağına inandığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Buradaki tüm kardeşlerimi de bu inancın etrafında kenetlenmeye davet ediyorum. Aramızdaki işbirliğini kuvvetlendirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

 

-“Bu rakamları ifade ederken üzülüyorum”

 

2009 küresel krizi sonrasında hem dünyadaki güç dengelerinin hem de iktisadi ortamın değişmeye başladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “57 ülkeden oluşan, 4 bölgeye yayılmış büyük bir ekonomik potansiyele sahip İslam ülkeleri, dünya topraklarının altıda birine,  dünya nüfusunun dörtte birine, dünya petrol rezervlerinin yüzde 65’ine, doğal gazın yüzde altmışına sahip.

 

Ama, dünya ekonomisindeki payı sadece yüzde 11. Demek ki, İslam ülkeleri olarak elimizdeki potansiyeli yeterince değerlendirmiyoruz. Bize sunulan zenginliklerden yeterince yararlanmıyoruz.

 

En zengin ve en fakir İslam ülkesi arasında tam 220 kat fark var. 21 İslam ülkesi ise en az gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor. İslam Ülkeleri arasındaki ihracatın yüzde 73’ü sadece 10 ülke tarafından gerçekleştiriliyor. Ben bu rakamları ifade ederken üzülüyorum. Çünkü hepimiz bu rakamlardan sorumluyuz”.

 

Petrol ve doğalgazın sadece devletleri zengin ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, insanları zengin eden kaynakların, nitelikli iş gücü,  yatırım ve ticaret olduğunu belirterek, bunun için de önce iş ve yatırım ortamını iyileştirmek gerektiğinin altını çizdi.

 

Vize, gümrük işlemleri ve çalışma izinleri gibi birçok alandaki bürokratik engellere değinen Hisarcıklıoğlu, “Biz hep kardeşiz diyoruz. Ama daha kendi aramızdaki vize ve gümrük engellerini aşamadık. Hiç insan kardeşinin evine vize alarak gider mi? Ortak ticaret kurallarını geliştiremedik. Bütün dünyada başarıyla işleyen ortak gümrük sistemlerini uygulayamıyoruz” dedi.

 

Hisarcıklıoğlu, İslam Ülkeleri Arasında Tercihli Ticaret Sistemi anlaşmasını (TPS-OIC) yürürlüğe sokmayı bir türlü başarılamadığını, TPS-OIC’i yaşama geçiremezse dünya ekonomisinin dışında kalınacağını ifade etti.

 

“Tarihi İpek Yolu” Projesi’ne de değinen Hisarcıklıoğlu, “Bugün yaklaşık 30 trilyon dolar olan dünya toplam dış ticaret hacminin yüzde 22'sini İpek Yolu ülkeleri gerçekleştiriyor. İpek Yolu, dünyanın en büyük “Ticaret Yolu” olmalıdır. Birçoğumuz bu yol üzerinde bulunan ülkeleriz. Proje, İpek Yolu güzergâhındaki doğu-batı hattını oluşturan ülkelerle de sınırlı değildir.

 

Avrupa ve Asya'yı Afrika'ya bağlayan ve çok modlu taşımacılığı içeren kuzey-güney hatlarını da içeriyor. İpek Yolu’nu tren ağlarıyla, kara yolu ulaşım hatlarıyla, enerji koridorlarıyla, doğalgaz boru hatlarıyla, otobanlarla yeniden uyandırmanın çabası içinde olmalıyız. Böylelikle bölgemiz küresel ekonominin ticaret merkezi olacaktır. Bölgemizin bu stratejik konumu, bizlere ve halklarımıza refah ve zenginlik sağlayacaktır” dedi.

 

-ICCIA Yönetim Kurulu

 

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) 18. Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, İslam ülkelerinin kendi aralarındaki ticaretin yetersiz olduğunu, İslam iş dünyasının ekonomi politikalarının oluşturulmasında katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

 

Hisarcıklıoğlu, hem çok taraflı hem de ikili tercihli ticaret anlaşmalarının hızla yürürlüğe girmesi ve iş dünyasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

 

İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin dünya coğrafyasının altıda birini, dünya nüfusunun dörtte birini ve dünya petrol ve doğal kaynaklarının önemli bir bölümünü barındırdığını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Ancak, bu nimetlere rağmen İslam ülkelerinin ekonomileri gerçek potansiyelini yansıtmamaktadır”dedi.

 

Toplantıda, TOBB tarafından teklif edilen İslam Odası Strateji Belgesi değerlendirildi ve TOBB’dan İslam ülkeleri arasında işbirliğinin ve ICCIA’nın yapısının güçlendirilmesi amacıyla strateji belgesinin geliştirilmesi ve 5 yıllık eylem planı hazırlanması kararlaştırıldı.

 

Toplantıya İran, Pakistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirliği, Uganda, Nijerya, Kuveyt, Mısır, Irak,  Nijer, Oman, Filistin, Katar ve Sudan heyetleri katıldı.

 

-Ortak çalışma komitesi kurulacak

 

ICCIA Başkan Yardımcısı ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İran temasları çerçevesinde, İran Ticaret Sanayi ve Madenler Odası Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mohammed Nahavandian ile de görüştü.

 

Görüşmede, Türkiye ile İran arasında var olan derin dostluk ve komşuluk bağlarına değinilerek, iki ülke arasındaki hem çok taraflı hem de ikili ilişkilerde, turizm ve taşımacılık gibi somut sonuçlar alınabilecek alanlarda işbirliği yapılması öngörüldü. Ayrıca, gümrük kapılarının modernizasyonu projesinin değerlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

 

“Tarihi İpek Yolu” Projesi üzerinde çalışmak amacıyla, ortak bir komitesi kurulmasına karar verildi.

 

-“Tercihli ticaret anlaşması, bir an önce yürürlüğe girmeli”

 

Hisarcıklıoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile düzenlenen ICCIA toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri arasında ticaretin önündeki engelleri kaldırmanın önemine değinerek, İslam ülkeleri arasında tercihli ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi için İran’dan destek istedi.

 

İslam ülkeleri olarak varolan potansiyeli değerlendiremediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, üye ülkeler olarak ortak bir çalışma yürüttüklerini, ICCIA vizyonunun yeniden yapılandırıldığını söyledi. 

 

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de 21 İslam ülkesinin en az gelişmiş ülkeler arasında yer almasının İslam dünyası için utanç verici olduğunu ifade ederek, işbirliği kurularak ticaretin artırılması gerektiğini vurguladı.

 

-FCCI’da D-8 ülkelerinin ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirildi

 

Bu arada, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar, D-8 Ticaret Odaları Federasyonu (FCCI) toplantısına katıldı. D-8 ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin değerlendirildiği toplantıda, FCCI’nin önümüzdeki dönemde yürütmesi gereken etkinlikler ele alındı.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA