Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Arşiv

Sayfa İçeriği
 
05.04.2024 Kategori:Duyurular
Brezilya, Bulgaristan, Çin,Endonezya, Hindistan,Tayland menşeli boru bağlantı parçaları ithalatında dampinge karşı vergi

Brezilya, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli 7307.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı diğerleri (boru bağlantı parçaları) ithalatında 2018/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.​

05.04.2024 Kategori:Duyurular
Çin, İtalyan, Sırbistan menşeli Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması

Çin, İtalyan ve Sırbistan menşeli 8516.10.80.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan Diğerleri (Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı) ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır​

05.04.2024 Kategori:Duyurular
Yunanistan menşeli rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boruların ithalatında dampinge karşı vergi

Yunanistan Cumhuriyeti menşeli 7411.10.10.00.00 ve 7411.10.90.00.29 gtip altında sınıflandırılan rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boruların ithalatında 2017/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.​

05.04.2024 Kategori:Duyurular
Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında açılan tarife kontenjanının uygulama dönemi uzatıldı

1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİPli yağlık ayçiçeği tohumu ve 1512.11.91.00.00 GTİPli ham ayçiçeği yağı ithalatında açılan tarife kontenjanının uygulama dönemi 22/04/2024 (bu tarih dahil) tarihine uzatıldı.​

27.03.2024 Kategori:Duyurular
Bazı sabun türleri Kozmetik ürünleri ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamından çıkarıldı

166 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) nde yapılan değişiklikle; Tebliğ eki Ek1 de yer alan 3401.20.10.00.00 gtip altında sınıflandırılan ince parça, pul, granül veya toz halinde olan sabunlar, kozmetik ihtisas uygulaması kapsamından çıkarılmıştır.​

26.03.2024 Kategori:Duyurular
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 166)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 204)

2/6/2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)’nin EK-1’inde yer alan listenin (41) sıra numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.​

21.03.2024 Kategori:Duyurular
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/5)

Bu Tebliğin amacı, Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ve Ek 1’de gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. ​

21.03.2024 Kategori:Duyurular
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/2)

Bu Tebliğ, 3920.10, 3920.20.21.00.11, 3920.20.21.00.19,3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00,3921.19, 3921.90.10.00.00 no’lu gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.​

21.03.2024 Kategori:Duyurular
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/1)

Bu Tebliğ, 3926.40.00.00.11, 3926.90.97.90.14,3926.90.97.90.18 no’lu gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. ​

04.03.2024 Kategori:Duyurular
2024/17 sayılı Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik

2024/17 sayılı Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan değişiklikle; 1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığının KODEKS kapsamında yapacağı denetimlerde 2019/44 sayılı Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinin EK2 si de uygulanacak; denetimlerde TS EN 13209-2 ve TS EN 14372 standartlara uygunluk da aranacak; 3926.90.97.90.17 Diş kaşıyıcılarının denetimlerinde kadmiyuma da bakılacak; 3924 pozisyonundaki plastikten mamul bebek ve çocukların kullanıma yönelik olan ürünler, göğüs ucu koruyucu, anne sütü için göğüs kalkanı, süt saklama poşeti ve kaplarının denetiminde KKDİK Yönetmeliği kapsamında kurşun, Kadmiyum, PAH, Ftalat, DOK kontrolleri yapılacak; 9619 pozisyonundaki tampon, hijyenik ped, göğüs pedi ve çocuk bezi kontrollerinden DOT denetimi çıkarıldı; 8414 pozisyonundaki Yalnızca süt sağma pompaları, set halinde olanlar için pompa ve bileşenlerinin KKDİK kapsamındaki denetimlerinden DOT çıkarılıp DOK eklendi; TAREKS e Yüklenmesi Gereken Belgeler başlıklı EK 3 te de değişiklikler yapıldı.​

 
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>>
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA