Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Arşiv

Sayfa İçeriği
 
05.07.2024 Kategori:Duyurular
7/6/2024 Tarihli ve 8639 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8724)

Açıklama Metni: 7/6/2024 tarihli ve 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı kanunun 1 inci, 474 sayılı kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.​

04.07.2024 Kategori:Duyurular
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/6)

Açıklama Metni: Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında 29/6/2024 tarihli ve 8693 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Filmaşin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.​

04.07.2024 Kategori:Duyurular
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8723)

7/6/2024 tarihli ve 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da 1 değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı kanunun 1 inci, 474 sayılı kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.​

01.07.2024 Kategori:Duyurular
Azerbaycan menşeli bazı şarap türleri ve fermente içeceklerin ithalatında tarife kontenjanı açıldı. (Yürürlük: 1/7/2024)

3429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması ve 8512 sayılı Tadil Prokotolü uyarınca, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli 2204.21.93.00.00, 2204.21.94.00.00, 2204.21.95.00.00, 2204.21.97.00.00, 2204.21.98.00.00 ve 2206.00.59.00.00 gtiplerinde sınıflandırılan bazı şarap türleri ve fermente edilmiş bazı içeceklerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır. (Yürürlük Tarihi: 1/7/2024)​

01.07.2024 Kategori:Duyurular
72.13 ve 72.27 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Filmaşin ithalatında 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulaması

72.13 ve 72.27 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Filmaşin ithalatında 3 (üç) yıl süreyle (15/6/2024 - 6/1/2027 tarihleri arasında) korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır. (Geçerlik tarihi: 15/6/2024; Yürürlük tarihi: 30/6/2024)​

01.07.2024 Kategori:Duyurular
Filistin Devleti menşeli hurma ithalatında tarife kontenjanı 5.000 tona yükseltildi.

2013/4225 sayılı Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda yapılan değişiklikle; Filistin Devleti menşeli 0804.10.00.00.00 gtip lu hurma ithalatında 3.000 ton olan tarife kontenjanı miktarı 5.000 tona yükseltildi.​

01.07.2024 Kategori:Duyurular
İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı liste değişiklik yapıldı.(Yürürlük: 01.07.2024)

3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede değişiklik yapılmıştır.(Yürürlük: 01.07.2024)​

28.06.2024 Kategori:Duyurular
4805 GTP altındaki fluting ve testlayner kağıtları ithalatında ek mali yükümlülük uygulaması için Öneri Tebliği

4805 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Birincil elyaf ondüle (fluting) kağıdı ve İkincil elyaf yüzey kağıdı (testlayner) ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması, ek mali yükümlülüğün Tebliğde yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesi, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmuştur. ​

28.06.2024 Kategori:Duyurular
Almanya,Çin,Japonya,Kore ve Sırbistan menşeli kalayla kaplanmış teneke ürünler için damping soruşturması açılmıştır

Almanya Federal Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti menşeli 7210.11.00, 7210.12.20, 7210.90.40, 7212.10.10, 7212.10.90 ve 7212.40.20 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri eşya tanımlı kalayla kaplanmış (teneke) ürünlere yönelik bir damping soruşturması açılmıştır. ​

28.06.2024 Kategori:Duyurular
Çin ve Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünler için damping soruşturması

Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti menşeli 7219 ve 7220 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünlere yönelik bir damping soruşturması açılmıştır. ​

 
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>>
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA