Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mevzuat Bülteni

6.3.2006
 
 İLGİLİ MEVZUATIN ADI : 5458 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI           :  4/3/ 2006 tarih 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
 DÜZENLEME KONUSU    :
Kanunun tam metni ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bu Kanun yayımını takip eden ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir.
 
 
 
(*) Hukuk Müşavirliği tarafından günlük olarak hazırlanan bu bülten, Resmi Gazete'de yayımlanan, Birliğimizi ve camiamızı ilgilendiren Yasa, Tüzük, Yönetmelik gibi önemli hukuki düzenlemeleri içermektedir.
 
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA