Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mevzuat Bülteni

4.4.2007

İLGİLİ MEVZUATIN ADI : 5615 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 

DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI           :  4 Nisan 2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 DÜZENLEME KONUSU    :

Söz konusu Kanunun tam metni için lütfen tıklayınız.

Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.


(*) Hukuk Müşavirliği tarafyndan günlük olarak hazyrlanan bu bülten, Resmi Gazete'de yayymlanan, Birliğimizi ve camiamızı ilgilendiren Yasa, Tüzük, Yönetmelik gibi önemli hukuki düzenlemeleri içermektedir.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA