Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mevzuat Bülteni

MEVZUAT BÜLTENİ  (*)            02/03/2005
 
İLGİLİ MEVZUATIN ADI : - Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI           :  2/3/2005 tarihli 25743 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
 
DÜZENLEME KONUSU    :
Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik ile oda ve borsaların disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulunun oluşumu, çalışma usulleri ile disiplin ve para cezalarına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.
 
Oda ve Borsaların Mart 2005'deki organ seçimlerinde Disiplin Kurullarının seçimleri hakkında , Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmeğin 26 ncı maddesi hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 3.2.2005 tarihli ve 5290 sayılı Kanun ile değiştirilen hükümlere uyum sağlanmıştır.
 
Yönetmeliklerin tam metni için lütfen tıklayınız..
 
 
 
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA