Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mevzuat Bülteni

22.2.2006
 
 İLGİLİ MEVZUATIN ADI : Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI           :  22/2/ 2006 tarih 26088 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
 DÜZENLEME KONUSU    :
Bu Yönetmelikle, 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin tam metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA