Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mevzuat Bülteni

İLGİLİ MEVZUATIN ADI : 5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU
 DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI           :  1/3/ 2006 tarih 26095 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
 DÜZENLEME KONUSU    :
Bu Kanunla, banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılması, kullanımı, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esaslar düzenlenmekte, kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışması sağlanmaktadır.
 
 
 
(*) Hukuk Müşavirliği tarafından günlük olarak hazırlanan bu bülten, Resmi Gazete'de yayımlanan, Birliğimizi ve camiamızı ilgilendiren Yasa, Tüzük, Yönetmelik gibi önemli hukuki düzenlemeleri içermektedir.
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA