Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mevzuat Bülteni

15.3.2007
 
İLGİLİ MEVZUATIN ADI : ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞ VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2007/1)
 DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI           :  15 Mart 2007 tarih ve 26463 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
 DÜZENLEME KONUSU    :
Bu Tebliğ ile, 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında İç Ticaret 2003/3 Sayılı Tebliğin "Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İznine Tabi Olan Anonim Şirketler" başlıklı 5 inci maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"4884 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değişik Türk Ticaret Kanununun 273 üncü maddesi gereğince; bankalar, katılım bankaları, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, lisanslı depoculukla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, Sermaye Piyasası Kanununa tabi ve halka açık şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve ana sözleşme değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir." .
 
Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.
 
(*) Hukuk Müşavirliği tarafyndan günlük olarak hazyrlanan bu bülten, Resmi Gazete'de yayymlanan, Birliğimizi ve camiamızı ilgilendiren Yasa, Tüzük, Yönetmelik gibi önemli hukuki düzenlemeleri içermektedir.
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA