TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Sözleşmeli tarımda, TÜRİB-TÜRKŞEKER işbirliği


19.06.2020 / AnkaraTürkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), sözleşmeli tarım ürünlerinin lisanslı depolarda saklanması ve Elektronik Ürün Senedine (ELÜS) dönüştürülerek işlem görmesi amacıyla bir işbirliği anlaşması yaptı. ​
Söz konusu işbirliği ile TÜRKŞEKER üreticileri tarafından üretimi yapılan uygun ürünler lisanslı depo işletmelerinde saklanarak, ELÜS’e dönüştürülecek ve TÜRİB ELÜS Piyasasında güven ve istikrar içinde işleme konulacak. 

Ayrıca, üretim öncesinde TÜRKŞEKER tarafından çiftçilere ödenen avanslar, tam otomasyon dâhilinde TÜRİB’de gerçekleştirilen işlem tutarları üzerinden takas sürecinde mahsup edilecek.

Ortaklaşa yürütülen altyapı geliştirme çalışmaları ile TÜRKŞEKER, TÜRİB ELÜS İşlem Platformuna entegre edilerek, söz konusu işlemlerin TÜRİB’de gerçekleştirilmesi sağlandı. 

Bu çerçevede ilk işlem 19.06.2020 tarihinde gerçekleştirildi.
 
TÜRKŞEKER 94 yıldır uygulamakta olduğu sözleşmeli üretim modeli çerçevesinde şeker pancarından sonra ekilecek arpa, buğday, mısır ve yağlık ayçiçeğini de üreticilere tohum, gübre ve nakit avans desteği sağlayarak sözleşmeli olarak ürettirmeye başlamıştır.

TÜRİB, gıda tedarik sisteminde öngörülebilirliğin artırılması ve çiftçilere istikrarlı bir gelir kaynağı sağlanmasına katkı çerçevesinde sözleşmeli tarımın gelişmesi ve diğer piyasa katılımcılarınca da kullanımının yaygınlaşması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile işbirliğini sürdürüyor.  

-TÜRİB Hakkında

Türkiye Ürün İhtisas Borsası, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 53. maddesi, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine 06.04.2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 08.06.2018 tarihinde kurulmuş ve 29.07.2019 tarihinde ELÜS Piyasasını faaliyete geçirmiştir.

TÜRİB’in başlıca amacı ve faaliyet konusu; 5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktır.

Detaylı bilgi için internet adresi: www.turib.com.tr “Ürün Topağında Yetişir, Borsasında Değerlenir”

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA