TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Sanayi Kapasite Raporu sayısı 2019 yılında 75.681 oldu


31.01.2020 / Ankara2018 yılında 73.303 olan Kapasite Rapor sayısı, 2019 yılında %3,25 artışla 75.681 oldu. Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin %41,92’sinde 1-9 arasında, %41,14’ünde 10-49 arasında, %8,12’sinde 50-99 arasında, %6,17’sinde 100-249 arasında, %2,64’ünde ise 250’den fazla çalışan bulunuyor. ​

Toplam çalışanların %5,16’sı 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, %22,80’i
10-49, %13,57’si 50-99, %22,47’si 100-249, %35,99’u ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.

 

Geçerli Raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul (677.474), Bursa (273.871), İzmir (216.397), Kocaeli (204.419) ve Ankara (172.585) oldu. En az çalışan bulunan son beş il sırası ile Ardahan (270), Bayburt (344), Hakkâri (415), Tunceli (748), Iğdır (762)’dir.

 

2018-2019 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı %64,57’den %64,01’e düşerken, Büyük firmaların payı % 35,43’den %35,99’a yükseldi. 2018 ile karşılaştırıldığında 2019’de sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler; Ağrı(%48,61), Bayburt(%35,97), Muş(%31,13), Bitlis (% 27,55), Kilis (%27,19). 2018 ile karşılaştırıldığında 2019’de sanayide istihdam azalışının en çok olduğu şehirler; Hakkari (-%30,72), Siirt (- %25,43), Bingöl (-%25,27), Tunceli (-%17,44), Kars (-%12,38). Bölgeler bazında sanayi istihdamında artış; Orta Anadolu (%7,18), Ortadoğu Anadolu (%6,53) Güneydoğu Anadolu (%4,01) şeklinde gerçekleşti. Sanayi istihdam artışının en düşük olduğu bölgeler; Kuzeydoğu Anadolu (-%3,56) , Batı Marmara (-%1,30), Doğu Marmara (-%0,54). “İstatistiğin tamamına ulaşmak için tıklayınız 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA