TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye son ekonomik krizde de son derece etkileyici bir performans sergiledi


07.09.2011 / AntalyaTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin son ekonomik krizde son derece etkileyici bir performans sergilediğini bildirdi.​ ​

 

EUROCHAMBRES Ortak Üyeleri Komitesi Toplantısı, Antalya Belek'te başladı. Toplantıya EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Başkanı Alessandro Barberis, EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı Pierre Gramegna, Başkan Vekili Andrezej Arendarski ile Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna Odalar Birliği temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin küresel alanda aktif bir aktör olarak yükseldiğini belirterek, G20 üyesi ülkeler arasında Türkiye'nin dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın ise 6'ncı büyük ekonomisi olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin İtalya ve Çin arasındaki coğrafyada, en güçlü serbest piyasa ekonomisine ve özel sektöre sahip ülkesi olduğuna değindi.

Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanında önemli inşaat projelerine imza attığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Türk inşaat şirketlerinin en büyük inşaat firmaları listesinde Çin'den sonra ikinci sırada geldiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankası ihalelerinde Türk müteahhitlik firmalarının payının da giderek arttığını vurguladı.

Türkiye'nin önemli bir lojistik üssü olduğunu da söyleyen Hisarcıklıoğlu, karayolu taşımacılığında TIR filosunun dünyanın en büyük ikinci filosu olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, ''Türkiye aynı zamanda, sahip olduğu kültürel miras ve doğal güzellikleriyle dünyanın 7. büyük turizm merkezidir'' dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de 26 bin yabancı şirketin faaliyet gösterdiğini kaydederek, şunları söyledi:''50 bin Türk ihracatçısı da küresel ticarette aktif durumdadır. Türkiye son 30 yılda yapılan atılımlarla, kırsal ekonomiden sanayi ekonomisine geçişi sağlamıştır. 1980'de 2 bin 63 dolar olan kişi başına milli gelirimiz, Dünya Bankası satın alma gücü paritesine göre, 14 bin 741 dolara çıkmıştır. İhracatımız 3 milyar dolardan 130 milyar dolara çıkmıştır. İhracatımız içinde sanayinin payı yüzde 10'dan yüzde 92'ye çıkmıştır.''

-Türkiye'nin AB üyeliği

Türkiye'nin en önemli ticaret partnerinin Avrupa olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 1963 yılından beri Avrupa Birliği ile ortaklık ilişkisi olan Türkiye'nin, 2005 yılında katılım müzakerelerine başladığını hatırlattı.

Hisarcıklıoğlu, ''Katılım müzakerelerinin seyrinden çok mutlu olmasak da, 13 fasılda müzakereler geçici olarak tamamlanmıştır. Geriye 22 fasıl bulunmaktadır. Türkiye'nin teknik kapasitesiyle ilgili olmayan nedenlerle, maalesef üyelik müzakerelerimiz son derece yavaşlamıştır. AB katılım süreci, Türkiye'nin Kopenhag Siyasi Kriterleri'ne uyumunu kolaylaştırmıştır. Türkiye için ana referans kaynağı olmuştur'' diye konuştu.

Türkiye'nin 1980'li yıllarda başlattığı ekonomik ve sosyal dönüşüm sürecini, 2000'li yılların ilk yarısında hızlandırarak daha da ileri götürdüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu süreçte, özel sektör yatırımlarının ekonomik gelişmenin itici gücü olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, serbest piyasa ekonomisine yönelik atılan her adımla hem yurtiçinde, hem de uluslararası alanda Türk özel sektörünün daha aktif ve başarılı olduğunu kaydetti.

-''Türkiye, rekor kırdı''

Türkiye'nin oluşmaya başlayan çok kutuplu sistemde önemli bir çekim merkezi olduğunu ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul'un yanı sıra Anadolu'daki birçok şehrin de dönüşüm sürecine katıldığını ve sanayideki atılımlarına ek olarak modern şehir hayatının da geliştiği cazibe merkezleri haline geldiğini söyledi.

''Türkiye son ekonomik krizde de son derece etkileyici bir performans sergilemiştir'' diyen Hisarcıklıoğlu, 2009'da yüzde 4.8'lik bir oranda küçülmesine rağmen, 2010'daki yüzde 8.9'luk büyüme ile krizin etkisini atlattığını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:''Bu kriz kurumsal yapımız için bir stres testi mahiyeti taşımış, ama devlet kurumlarımız, bankalar ve şirketlerimiz bu testten başarıyla geçmişlerdir. Türk özel sektörü bu kriz ile ne kadar çevik ve şartlara uyum sağlayabilen bir yapıda olduğunu kanıtlamıştır. Büyüme performansı 2011'de de devam etmektedir. Türkiye, 2011'in ilk çeyreğinde yüzde 11 büyüyerek rekor kırmıştır.''

Türkiye'nin İtalya ile Çin arasında bulunan ve 10 trilyon dolarlık ekonomik hacim barındıran bölgede faaliyet gösterdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, bunun Türk iş dünyasının artan kapasitesini gözler önüne serdiğini ifade etti.

Tabana yayılmış oda sisteminin, özel sektör kaynaklı ekonomik dönüşümde ''önemli bir katalizör'' olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, TOBB'un, 365 oda, borsa ve 59 sektör meclisi kanalıyla toplam 1,4 milyon üyesine hizmet ettiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu vasıtasıyla TOBB'un, Türkiye'de girişimciliğin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Yurtiçinde politik ve ekonomik reformları destekleyen TOBB'un, önemli bölgesel entegrasyon politikalarının geliştirilmesinde de rol üstlendiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, ''Amacımız Türk özel sektörünün görünürlüğünü artırmaktır. Bu da bir markalaşma konusudur. Türk girişimcilerinin yeteneğine duyulan güven arttıkça, dışarıda iş yapmak bizim için daha kolay olacaktır. Bunu sağlamanın bir yolu, özellikle sorunlu alanlarda iş dünyaları arasında sürdürülebilir diyaloğu kurmaktır'' diye konuştu.

-Demiryolu projesi

Bu kapsamda Filistin, İsrail ve Türk iş dünyasını 2005 yılında biraraya getirdiklerini, 2004 yılında kurulan Ankara Forumu'nun başarılı çalışmalara imza attığını, Ramallah'ta kurulan TOBB-BİS şirketinin, Türkiye'nin sanayi bölgeleri konusundaki tecrübesini, Filistin'de Erez bölgesinde bir Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için kullanacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: ''Ankara Forumu'ndan aldığımız ilham ile Afganistan, Pakistan ve Türk iş dünyasını biraraya getirmeyi hedefleyen İstanbul Forumu'nu kurduk. Şu anda bu girişimin ilk somut projesi olan ve İstanbul'dan İslamabad'a uzanarak, Pakistan'ı Türkiye'ye ve dolayısıyla Avrupa'ya düşük maliyet ve hızlı bir şekilde bağlayan demiryolu projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu demiryolu projesi aynı zamanda, TOBB ve bölgedeki birçok ülkenin gündeminde bulunan, İpek Yolu'nun canlandırılması girişiminin bir parçasıdır. Bu girişim Çin'in batı bölgeleriyle Avrupa'yı birbirine bağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda TOBB, Türkiye'de sınır kapıları modernizasyonu ve işletmesi konusunda edindiği deneyimini İpek Yolu girişiminde de kullanmayı amaçlamaktadır.''

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un hem Türkiye'de, hem de bölge ülkelerinde oda hareketinin güçlenmesine büyük önem verdiğini ifade etti. Türk odalarını EUROCHAMBRES işbirliğiyle Avrupa'daki odalarla eşleştirdiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, İngiltere Ticaret Odası işbirliğinde, oda akreditasyon sistemini de Türkiye'de uyguladıklarını kaydetti.

İslam Kalkınma Bankası ve İslam Ticaret ve Sanayi Odası ile İslam ülkelerindeki odaların kapasitelerini geliştirmek için çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, ''20 ülkeden 22 üst düzey oda temsilcisini ağırladığımız Oda Akademisi programı ile sahip olduğumuz bilgi ve birikimi diğer İslam ülkeleriyle paylaşıyoruz'' dedi.

-Somali'ye yardım

Rifat Hisarcıklıoğlu, Somali'deki çocukların hayata döndürülmesi için 10 milyon liralık kaynak aktardıklarını da belirterek, şunları söyledi: ''Görüldüğü üzere Türk özel sektörü olarak biz, küresel ekonomide en önemli aktörler arasında olma hedefimize odaklanmış bulunmaktayız. Türkiye'nin bölgesinde artan gücü, Avrupa için de son derece önemlidir. Bizler, bölge ülkelerinin küresel ekonomiye entegrasyonunu gözeterek, Avrupa'nın komşuluk politikasına da önemli bir katkı yapıyoruz.''

Konuşmanın ardından ''Arap Baharı ve Avrupa Birliği Komşuluk Politikası'' konulu panel düzenlendi. Panele, Avrupa Komisyonu Avrupa Politikası Danışmanları Direktör Yardımcısı Margaritis Schinas, Merkezi Kahire'de bulunan Al Sharq Centre For Regional and Strategic Studies Direktörü Mustafa El Labbad ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Prof. Dr. Güven Sak katıldı.

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Ortak Üyeleri Komitesi Toplantısı, 8-9 Eylül'de Kapadokya'da devam edecek.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA