TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TOBB, KOBİ’ler için Anadolu-Avrupa köprüsü kuracak


05.07.2011 / AnkaraTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Avrupa Birliği’nden sağladığı fonlarla Anadolu’daki KOBİ’lerin ve odaların AB uyum sürecine hazırlanmasına ve küresel ekonomideki değişimlere ayak uydurmasına katkıda bulunacak. AB’den toplam 18.5 milyon Avro fon sağlayan TOBB, üç ayrı proje başlatıyor. ​ ​

 

 
Bu projelerin KOBİ’ler için önemli faydalar sağlayacağını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘‘Türkiye bir KOBİ deryasıdır. İnsanlarımız müteşebbistir. Her yıl, mevcut şirket sayısının yüzde 10-12’si civarında yeni şirket kurulmaktadır. Ve bu oran AB ortalamasının neredeyse iki katıdır. Ancak bir sıkıntımız var. Şirketlerimiz büyüyemiyor, başladıkları yerde kalıyorlar. Sonra da küresel rekabet ortamında ya geride kalıyor, ya da siliniyorlar. Dolayısıyla şirket kurmakta gösterdiğimiz başarıyı, büyütmekte gösteremiyoruz. Hedefimiz, bugünün KOBİ’lerini, yarının küresel ölçekte iş yapabilen, Türk şirketleri haline getirmek. İşte bu yüzden, TOBB olarak, firmalarımızın bunu başarmalarına ve küresel ekonomiye entegre olmalarına yardımcı olacak projeler üretip uyguluyoruz’’ dedi.
 
-4 şehre ABİGEM açılıyor
 
Kapsamı üç yıl olarak belirlenen 8.5 milyon Avro’luk proje kapsamında Türkiye-AB İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) Sivas, Antakya, Batman ve Van illerinde de kurulacak. ABİGEM, bu illerdeki KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılmasına destek sağlamak amacıyla bölgelerdeki tüm firmalara bilgi, eğitim, danışmanlık ve proje yazma hizmetleri sunacak. Bu proje kapsamında en az 500 KOBİ’ye danışmanlık hizmeti verilecek. En az bin 250 kişinin katılımıyla 50 eğitim programı düzenlenecek. Odaların KOBİ’lere hizmet verme kapasitesi artırılacak, 150’si kadın olmak üzere en az 300 kişinin katılımıyla 30 girişimcilik programı düzenlenecek. Türkiye’deki ABİGEM sayısı ise 19’a ulaşmış olacak.
 
-Hem patronlara hem de çalışanlara eğitim
 
KOBİ çalışanlarının küresel ekonomideki değişimlere ve teknolojik gelişmelere uyum yeteneğinin artırılmasını amaçlayan bir diğer proje kapsamında ise hem çalışanlara hem de işverenlere eğitim verilecek. Bu yıl sonunda başlayacak ve 2 yıl sürecek olan bu proje, hızlı büyüyen 15 ilde Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Van, Kastamonu, Sivas, Samsun, Gaziantep, Kars, Erzurum, Kahramanmaraş ve Batman’da uygulanacak. Proje kapsamında genel ve mesleki alanlarda eğitim ihtiyaç analizi yapılacak. Bu analiz rehber alınarak eğitimler verilecek. KOBİ işveren ve çalışanları ile Oda çalışanları bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik seçilecek AB ülkelerine çalışma ziyaretlerine katılacak. KOBİ’lere hizmet verilmeye devam etmek üzere, TOBB’da ve 5 Oda bünyesinde (Kayseri, Gaziantep, Samsun, Elazığ, Kastamonu) Eğitim ve Danışmanlık Merkezleri kurulacak. Projenin bütçesi ise 5 milyon Avro.
 

 

-20 yerli ve yabancı oda ortaklık yapacak

 

 

‘Türkiye-AB Oda Forumu-2’ adlı 3. proje kapsamında TOBB ve Eurochambers arasındaki işbirliği ve AB katılım sürecindeki rolleri pekiştirilecek. Türkiye’nin AB’ye katılım yolunda kaydettiği ilerleme ve bu ilerlemenin işdünyası  üzerindeki etkisinin politika yapıcıları arasında tartışılmasına imkan sağlanacak. Türkiye’deki odaların hizmet kapasitesinin gelişmesine katkı verilecek. Bu proje kapsamında TOBB bünyesindeki yaklaşık 20 oda ile Avrupa’daki odalar arasında ortak projeler yapılacak. 50-150 bin Avro hibe sağlanacak projeler, Eylül 2011 tarihinde başlayıp 2013 yılında tamamlanacak. Projenin bütçesi 5 milyo Avro.

 

 
-3 proje ve proje tutarları
 
*Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloguna Odaların Katkısı:
Türkiye-AB Oda Forumu…………………………………………..5.000.000-Avro
 
* KOBİ İşveren ve Çalışanlarının Uyum Yeteneğinin
Arttırılması Projesi…………………………………………………5.000.000
-Avro

  

* AB-Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının
Genişletilmesi Projesi………………………………………………8.500.000
-Avro

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA