TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/4)


21.04.2022 / Duyurular022/1 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğde yapılan değişik ile Tarım ve Orman Bakanlığının kati ihracatta düzenleme yapmaya yetkili olduğu tarım ürünleri listesine 0402 süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler) EKLENDİ;​
Yeki başlıklı 3 üncü maddesinde yer alan "ihracatında" ibaresi "kati ihracatında" olarak değiştirildi.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA