TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mısır Üretici Kayıt Sistemi Kapsamında Çıkarılan 195 Sayılı Kararın Uygulanması Hakkında


20.04.2022 / DuyurularMısır İhracat ve İthalat Kontrolleri Genel İdaresi (GOEIC) tarafından yürütülen Üretici Kayıt Sistemine yönelik olarak, 195 Sayılı Karar kapsamında Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan resmi açıklama çerçevesinde, ilgili Karar'da yer alamayan idari bir süreye yer verilerek ihracatçı firmalara 2 hafta ek süre tanınmıştır.​

Müşavirliğimizce, yayımlanan resmi açıklamaya binaen GOEIC ile görüşme gerçekleştirilmiş ve konu hakkında bilgi talep edilmiştir. Şifahen aktarılan malumata göre, firmaların Karar kapsamında süresi biten belgelerini yenilemeleri için 30 günleri olduğu, akabinde uygulama olarak iki hafta ilave süre verileceği ve bu süre içerisinde mal sevkiyatının sekteye uğratılmayacağı, fakat sözü edilen ilave sürede yenileme faaliyetlerinin tamamlanmaması durumunda, ilave sürenin bitimini müteakip ihracatçı firmaya ait malların pazara girişine izin verilmeyeceği ve ilgili ihracatçı firmanın kaydının 1 sene süre ile askıya alınacağı ifade edilmiştir. Bir senelik süre içerisinde, firmaların kaydının iptal edilmeyeceği ve yenileme işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtilmiştir. 1 senenin sonunda ise firmaların kaydının sicilden düşürülerek iptal edileceği vurgulanmıştır.

 

Bu kapsamda, firmalarımızın

 

https://www.goeic.gov.eg/en/site/index sitesinden,

 

VIOLATING COMPANIES>DECREE NO.43>UYARILAN (WARNED) COMPANIES listesinden takiplerini gerçekleştirmeleri büyük bir öneme haizdir.

 

Diğer taraftan, firmalarımızın işlemlerini hızlıca tamamlamalarının ihracatlarında kayıt sistemi kapsamında sorun yaşamamaları adına önemli olduğu düşünülmekte olup, evrak bitim sürelerinden makul bir önce bu işlemleri halletmelerinin daha uygun olabileceği değerlendirilmektedir. Bu sebeple, bitim tarihine sahip ve GOEIC'e sunulan evrakların kayıt altında tutularak takip edilmesinin elzem olduğu düşünülmektedir.

 

Kaynak: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/12406/

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA