TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

İhracat Genelgesi’ndeki yeni ek madde


04.01.2022 / Duyurularİhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ihracat genelgesine Ek madde eklenmiştir.​
(EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB a bağlanan ihracat bedellerinin %25 i İBKB’yi veya DAB ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.)


Genelgeye aşağıdaki adresten ulaşılabilir.Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA