TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Gümrük Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik


08.11.2021 / DuyurularGümrük Yönetmeliği'ndeki değişik uyarınca ​
1) 05.11.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş, İGV, EMY veya TPÖ’ye tabi olan eşya için Menşe Şahadetnamesi ve Tedarikçi Beyanının 31.12.2021 tarihine kadar geriye dönük sunulabilmesi imkanını getirildi


2) 1.6.2018 ila 23.5.2019 tarihleri arasında beyannamesi tescil edilmiş, ABD EMY’sine tabi eşya için beyanname eki belgelerinde menşe ülkesinin yazılı olması veya 31.05.2022 tarihine kadar ihracatçı beyanının geriye dönük sunulabileceğine dair düzenleme yapıldı. 

 Bilgilerinize sunarız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-8.htm  

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA