TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Sigorta Ekspertiz Raporlarının düzenlenmesi hakkında duyuru


10.03.2021 / Sigorta Eksperleri DuyurularıDeğerli Meslektaşımız, Malumlarınız olduğu üzere, Motorlu Araç Sigortalarında ekspertiz raporunun ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, rapor veri deseni ve şablonuna uygun olarak hazırlanması, hazırlanan raporların elektronik/mobil olarak imzalanması ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veri tabanına kaydedilmesi gerekmektedir.​


Diğer yandan, İcra Komitemize intikal eden çeşitli dosyalarda ve yapılan denetimlerde bazı ekspertiz raporlarının rapor veri deseni ve şablonuna uygun olarak hazırlanmadığı, bazı raporların elektronik/mobil olarak imzalanmadığı ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veri tabanına kaydedilmediği tespit edilmiştir.


Söz konusu ihlalleri gerçekleştiren Sigorta Eksperlerine ilgili mevzuatta belirtilen müeyyideler uygulanmakta, ayrıca, ihlalin sıklığı ve derecesine göre gerekli durumlarda ilgili kamu otoritesine de bildirim yapılmaktadır.


Motorlu araç sigortalarında veri şablonu 2011/16 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Genelgede düzenlenmiştir.


Bununla birlikte, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından yapılan atamanın EKSİST üzerinden yapılması  (Doğrudan gelen başvurular EKSİST’e yönlendirilmelidir) ve ekspertiz raporunun EKSRAP üzerinden hazırlanması zorunludur.


Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. 


Saygılarımızla,


TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA