TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Taslak ÇED Yönetmeliğine Görüş Talebi


05.10.2020 / Genel BilgilendirmeÇevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağının "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri ile kurum/kuruluşunuzun görev ve sorumluluk alanları dahilinde incelenerek, görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formuna işlenerek en geç 23.10.2020 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim. ​

Taslak metne sağ taraftaki linkten ulaşılabilir.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA